B.S. Index van de afkondigingen van 2 september 2015

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/09/2015 pub. 25/09/2015 numac 2015029429 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Subcommissie voor Kwalificatie bepaald bij het ministerieel besluit van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Subcommissie voor Kwalificatie type ministerieel besluit prom. 02/09/2015 pub. 12/10/2015 numac 2015029456 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra bepaald bij het ministerieel besluit van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra type ministerieel besluit prom. 02/09/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015029609 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 september 2014 tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke na

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2015 pub. 23/09/2015 numac 2015029428 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de procedure die van toepassing is op de beroepen bedoeld in de artikelen 95 en 102 en op het advies bedoeld in artikel 97 van het decreet van 7 november 2013 tot bepaling van het hoge type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2015 pub. 25/09/2015 numac 2015029431 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van de verlenging van negentien erkenningen van centra voor de validatie van competenties type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2015 pub. 29/09/2015 numac 2015029433 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende algemene regeling van de studies in het secundair onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2015 pub. 29/09/2015 numac 2015029434 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende algemene regeling van de studies in het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type en het lange type type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2015 pub. 16/10/2015 numac 2015029507 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de vernieuwing van twee erkenningen van Centra voor de validatie van competenties toegekend wordt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2015 pub. 24/11/2015 numac 2015029589 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de gemeente Pecq ertoe gemachtigd wordt, door middel van onteigening ten algemenen nutte en volgens de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, een perceel te verwerven naast de Ecole commun
^