B.S. Index van de afkondigingen van 4 september 2015

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/09/2015 pub. 14/09/2015 numac 2015000477 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan UMICORE van de Gouverneur van de provincie Luik type ministerieel besluit prom. 04/09/2015 pub. 29/01/2016 numac 2016200256 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 09, programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begr type ministerieel besluit prom. 04/09/2015 pub. 24/09/2015 numac 2015036151 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot verlening van afwijkingen als vermeld in artikel 36, eerste lid, 7°, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren type ministerieel besluit prom. 04/09/2015 pub. 14/09/2015 numac 2015000478 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan SOLVIC van de Gouverneur van de provincie Namen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2015 pub. 22/09/2015 numac 2015036147 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden van de vaststelling, de uitbetaling en de terugvordering van de subsidies van de zorgkassen in het kader van de zorgverzekering, wat betreft de subsidies voor een ICT-applicatie voor de tegemoetkomin type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2015 pub. 30/09/2015 numac 2015036165 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2015 pub. 05/10/2015 numac 2015204410 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de tarieven voor de uitvoering van een instellingsreview in het hoger onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2015 pub. 07/10/2015 numac 2015036166 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen van de personeelsleden van de onderwijsinstellingen voor gewoon basisonderwijs en buitengewoon onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2015 pub. 07/10/2015 numac 2015036173 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de regelgeving bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen van de leerkrachten en inspecteurs-adviseurs levensbeschouwelijk onderricht type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2015 pub. 08/10/2015 numac 2015036172 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 4 en 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2010 betreffende de organisatie van examencommissies door een Centrum voor Volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2015 pub. 06/10/2015 numac 2015036168 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 1993 houdende oprichting van een cultureel centrum van de Vlaamse Gemeenschap in Bilzen, genaamd "Landcommanderij Alden Biesen"
^