B.S. Index van de afkondigingen van 8 september 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 08/09/2015 pub. 22/12/2015 numac 2015015178 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek Moldavië, opgemaakt te Brussel op 12 september 2012 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/09/2015 pub. 17/09/2015 numac 2015204151 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende koninklijke besluiten wat de benaming "Nationale Veiligheidsraad" betreft type koninklijk besluit prom. 08/09/2015 pub. 29/11/2019 numac 2019042544 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 april 1980 betreffende de reclame voor voedingsmiddelen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 08/09/2015 pub. 01/10/2015 numac 2015204322 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende koninklijke besluiten inzake grensoverschrijdende gezondheidszorg type koninklijk besluit prom. 08/09/2015 pub. 01/10/2015 numac 2015024224 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 april 1980 betreffende de reclame voor voedingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 08/09/2015 pub. 17/09/2015 numac 2015204152 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende koninklijke besluiten ingevolge de oprichting van de Nationale Veiligheidsraad type koninklijk besluit prom. 08/09/2015 pub. 18/09/2015 numac 2015022334 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 2009 tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gec

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/09/2015 pub. 28/10/2015 numac 2015029547 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 mei 2007 betreffende de samenstelling van de Commissie opgericht in artikel 42 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderw

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/09/2015 pub. 25/09/2015 numac 2015029430 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 maart 2015 houdende benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het niet-confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/09/2015 pub. 16/10/2015 numac 2015029508 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de gesubsidieerde vrije hogere kunstscholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/09/2015 pub. 16/10/2015 numac 2015029506 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 december 2013 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Gemeenschapscommissie voor het gesubsidieerd officieel secundai type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/09/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015029492 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Raad van Beroep van het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwij type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/09/2015 pub. 12/10/2015 numac 2015029459 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 december 2012 houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/09/2015 pub. 12/10/2015 numac 2015029460 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 december 2012 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/09/2015 pub. 07/10/2015 numac 2015029446 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de raad van beroep voor de leermeesters godsdienst en de leraars godsdienst van de inrichtingen van het gesubsidieerd officieel onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/09/2015 pub. 07/10/2015 numac 2015029445 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 juni 2014 tot benoeming van de leden van de raad van beroep voor de administratieve personeelsleden van de vrije gesubsid type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/09/2015 pub. 07/10/2015 numac 2015029448 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 december 2012 houdende benoeming van de leden van de Centrale paritaire commissie voor het confessioneel vrij onderwijs
^