B.S. Index van de afkondigingen van 14 september 2015

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/09/2015 pub. 18/09/2015 numac 2015003321 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 1,90 % - 22 juni 2038 » type ministerieel besluit prom. 14/09/2015 pub. 29/09/2015 numac 2015036164 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 7 maart 2008 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2007 betreffende de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenami type ministerieel besluit prom. 14/09/2015 pub. 05/10/2015 numac 2015021055 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende toekenning van een uitzonderlijke dotatie voor bepaalde federale wetenschappelijke instellingen en het Studie- en Documentatiecentrum "Oorlog en Hedendaagse Maatschappij" voor eenmalige investeringen
^