B.S. Index van de afkondigingen van 17 september 2015

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/09/2015 pub. 21/09/2015 numac 2015022330 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 17/09/2015 pub. 22/09/2015 numac 2015011351 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot verlenging van de erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk "Sociaal Verwarmingsfonds Stookolie, Lamppetroleum en Propaan in bulk", als "Verwarmingsfonds" type ministerieel besluit prom. 17/09/2015 pub. 09/10/2015 numac 2015021056 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanstelling van de vertrouwenspersoon integriteit

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/09/2015 pub. 06/10/2015 numac 2015031619 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende erkenning van de vzw « Oxfam-Solidariteit » als vennootschap met sociaal oogmerk die bedrijvig is in de hergebruik- en recyclingsector type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/09/2015 pub. 06/10/2015 numac 2015031620 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning aan de C.V. Aménagement van de erkenning als opdrachthouder voor effectenstudies type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/09/2015 pub. 06/10/2015 numac 2015031621 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 oktober 2014 betreffende personen gemachtigd om de partijen te horen in overeenstemming met artikel 81 van de ordonnantie van 5 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/09/2015 pub. 06/10/2015 numac 2015031622 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 oktober 2014 betreffende personen gemachtigd om de partijen te horen in overeenstemming met artikel 56 van de ordonnantie van 5 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/09/2015 pub. 06/10/2015 numac 2015031623 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende erkenning van de vzw « La Poudrière » als vennootschap met sociaal oogmerk die bedrijvig is in de hergebruik- en recyclingsector type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/09/2015 pub. 11/12/2015 numac 2015031858 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij Brussel Gas Elektriciteit wordt gemachtigd om deel te nemen aan de pensioenregeling ingesteld door de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van sommige instellingen van type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/09/2015 pub. 06/10/2015 numac 2015031618 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende erkenning van de vzw « Spullenhulp » als vennootschap met sociaal oogmerk die bedrijvig is in de hergebruik- en recyclingsector type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/09/2015 pub. 12/02/2016 numac 2016031023 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een toelage van 1.863.950,00 euro aan de Brusselse gemeenten voor het jaar 2015 in het kader van het Programma Preventie Schoolverzuim type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/09/2015 pub. 24/09/2015 numac 2015031603 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 1996 houdende de regeling van de verhuur van woningen die beheerd worden door de Brusselse Gewestelijke Huisvestings type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/09/2015 pub. 01/10/2015 numac 2015031613 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 20 januari 1993 tot regeling van de toekenning van maaltijdbons aan het personeel van het Ministerie van het Brussels Hoofdsted

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/09/2015 pub. 25/09/2015 numac 2015204310 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 oktober 2012 tot bepaling van de voorwaarden voor de bijvoedering van grof wild type besluit van de waalse regering prom. 17/09/2015 pub. 07/10/2015 numac 2015204493 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de specifieke bepalingen die van toepassing zijn op het Departement Natuur en Bossen type besluit van de waalse regering prom. 17/09/2015 pub. 06/10/2015 numac 2015204446 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de directe elektriciteitslijnen type besluit van de waalse regering prom. 17/09/2015 pub. 06/10/2015 numac 2015204436 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 oktober 2012 tot bepaling van de voorwaarden voor de bijvoedering van grof wild. - Duitse vertaling type besluit van de waalse regering prom. 17/09/2015 pub. 25/09/2015 numac 2015204311 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de tien bestuurders bij het psychiatrisch ziekenhuis « Les Marronniers » te Doornik type besluit van de waalse regering prom. 17/09/2015 pub. 05/10/2015 numac 2015027192 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van bestuurders die het Waalse Gewest binnen de Raad van bestuur van de Autonome Haven van Luik vertegenwoordigen type besluit van de waalse regering prom. 17/09/2015 pub. 05/10/2015 numac 2015204403 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende aanwijzing van de bestuurders die het Waalse Gewest vertegenwoordigen binnen de raad van bestuur van de Autonome Haven van het Centrum en van het Westen type besluit van de waalse regering prom. 17/09/2015 pub. 05/10/2015 numac 2015204404 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van bestuurders die het Waalse Gewest binnen de raad van bestuur van de Autonome Haven van Charleroi vertegenwoordigen type besluit van de waalse regering prom. 17/09/2015 pub. 05/10/2015 numac 2015204406 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van bestuurders die het Waalse Gewest binnen de raad van bestuur van de Autonome Haven van Namen vertegenwoordigen

erratum

type erratum prom. 17/09/2015 pub. 13/11/2015 numac 2015022397 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 17/09/2015 pub. 07/10/2015 numac 2015031632 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2015/1353 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de benoeming van de Commissaris van het College binnen de « Office francophone de formation en alternance »
^