B.S. Index van de afkondigingen van 21 september 2015

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/09/2015 pub. 01/10/2015 numac 2015031607 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot benoeming van werkende en plaatsvervangende leden van de Vestigingsraad, voorgedragen door de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 21/09/2015 pub. 16/11/2015 numac 2015205147 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 juni 2012 tot hernieuwing van de leden van het Comité van deskundigen belast met het onderzoek van de erkenningsaanvragen voor individuele zuiveringssystemen type ministerieel besluit prom. 21/09/2015 pub. 16/11/2015 numac 2015205148 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot hernieuwing van de leden van de « Commission consultative de l'eau »

decreet

type decreet prom. 21/09/2015 pub. 14/10/2015 numac 2015204525 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en het Internationaal instituut voor democratie en electorale bijstand, gedaan te Brussel op 15 mei 2014

overeenkomst

type overeenkomst prom. 21/09/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015022357 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994
^