B.S. Index van de afkondigingen van 24 september 2015

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/09/2015 pub. 19/12/2016 numac 2016000808 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de basisopleiding van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/09/2015 pub. 21/04/2016 numac 2016000250 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende het onderwijs- en examenreglement betreffende de basisopleiding van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten. - Duitse vertaling van uittreksels type ministerieel besluit prom. 24/09/2015 pub. 21/10/2015 numac 2015036197 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot delegatie van bepaalde bevoegdheden aan de leidend ambtenaar van het Departement Werk en Sociale Economie type ministerieel besluit prom. 24/09/2015 pub. 09/10/2015 numac 2015204505 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot aanwijzing van de gebieden met natuurlijke beperkingen overeenkomstig artikel 3 van het besluit van de Waalse Regering van 24 september 2015 betreffende de toekenning van de tegemoetkomingen voor gebieden met natuurlijke beperking

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/09/2015 pub. 22/10/2015 numac 2015031645 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van het Natura 2000-gebied - BE1000002 : "Bossen en open gebieden in het zuiden van het Brussels Gewest - complex Verrewinkel - Kinsendaal" type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/09/2015 pub. 26/10/2015 numac 2015031704 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van de leden van het selectiecomité voor de toewijzing van de betrekking van directeur-diensthoofd, directie statistiek van het Brussels Planningsbureau type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/09/2015 pub. 27/10/2015 numac 2015031705 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van de leden van het selectiecomité voor de toewijzing van de betrekking van directeur-generaal van het Brussels Planningsbureau type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/09/2015 pub. 27/10/2015 numac 2015031702 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van de leden van het selectiecomité voor de toewijzing van de betrekking van adjunct directeur-generaal van het Brussels Planningsbureau type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/09/2015 pub. 27/10/2015 numac 2015031700 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van de leden van het selectiecomité voor de toewijzing van de betrekking van directeur-diensthoofd, directie planning van het Brussels Planningsbureau type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/09/2015 pub. 27/10/2015 numac 2015031701 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van de leden van het selectiecomité voor de toewijzing van de betrekking van directeur-diensthoofd, directie territoriale kennis van het Brussels Planningsbureau type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/09/2015 pub. 27/10/2015 numac 2015031703 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van de leden van het selectiecomité voor de toewijzing van de betrekking van directeur-diensthoofd, directie transversale diensten van het Brussels Planningsbureau type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/09/2015 pub. 28/10/2015 numac 2015031720 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een globale subsidie van 1 000 000,00 euro aan de Brusselse lokale besturen, in het kader van het diversiteitsbeleid in het Brusselse ambtenarenapparaat type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/09/2015 pub. 07/10/2015 numac 2015031639 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de uitvoering van de ordonnantie van 29 juli 2015 tot invoering van een kilometerheffing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor zware voertuigen bedoeld of gebruikt voor het vervoer van goe

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/09/2015 pub. 05/10/2015 numac 2015204415 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 juni 2007 tot uitvoering van het decreet van 14 december 2006 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de initiatieven tot ontwikkeling van de werkgelegenhe type besluit van de waalse regering prom. 24/09/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015204577 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de gasmarkt type besluit van de waalse regering prom. 24/09/2015 pub. 08/10/2015 numac 2015204490 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 februari 2007 betreffende de organieke personeelsformatie van de Waalse Overheidsdienst type besluit van de waalse regering prom. 24/09/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015204576 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt type besluit van de waalse regering prom. 24/09/2015 pub. 14/10/2015 numac 2015204584 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een steunregeling waarbij de landbouwers ertoe aangezet worden deel te nemen aan de kwaliteitsregelingen die van toepassing zijn op de landbouwproducten type besluit van de waalse regering prom. 24/09/2015 pub. 07/10/2015 numac 2015204434 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende regeling van de ontbinding van ruil- en verkavelingscomités waarvan de verrichtingen beëindigd zijn type besluit van de waalse regering prom. 24/09/2015 pub. 07/10/2015 numac 2015204435 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de hernieuwing van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Raeren type besluit van de waalse regering prom. 24/09/2015 pub. 06/10/2015 numac 2015204416 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 december 2011 tot aanwijzing van de leden van de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten type besluit van de waalse regering prom. 24/09/2015 pub. 09/10/2015 numac 2015204504 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van tegemoetkomingen aan gebieden met natuurlijke beperkingen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 24/09/2015 pub. 20/10/2015 numac 2015204673 bron waalse overheidsdienst Omzendbrief waarbij de directeur-generaal van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu zijn afgevaardigde krachtens artikel 1, 2°, van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2009 betreffende het bodem

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/09/2015 pub. 21/10/2015 numac 2015029513 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de Centrale Reaffectatiecommissie voor de gesubsidieerde vrije psycho-me type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/09/2015 pub. 16/10/2015 numac 2015029498 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de Zonale Reaffectatiecommissie van de gesubsidieerde vrije psycho-medisch-so type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/09/2015 pub. 16/10/2015 numac 2015029497 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de Zonale reaffectatiecommissie van de gesubsidieerde vrije psycho-medisch-so type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/09/2015 pub. 21/10/2015 numac 2015029515 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de Zonale Reaffectatiecommissie voor de gesubsidieerde vrije psycho-medi type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/09/2015 pub. 21/10/2015 numac 2015029514 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de Zonale Reaffectatiecommissie voor de gesubsidieerde vrije psycho-medi

erratum

type erratum prom. 24/09/2015 pub. 14/07/2016 numac 2016203701 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van tegemoetkomingen aan gebieden met natuurlijke beperkingen. - Erratum

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 24/09/2015 pub. 05/11/2015 numac 2015204940 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 10 november 2010 tot benoeming van de leden van de Commissie van de Duitstalige Gemeenschap voor de Duitse rechtsterminologie
^