B.S. Index van de afkondigingen van 28 september 2015

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/09/2015 pub. 08/10/2015 numac 2015031640 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 december 2001 tot vaststelling van de situaties die recht geven op voorkeurrechten bij de indiening van een aanvraag voor een sociale woning type ministerieel besluit prom. 28/09/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015029524 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 juni 2012 houdende aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidiee type ministerieel besluit prom. 28/09/2015 pub. 28/10/2015 numac 2015029541 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Commissie voor Engelse taal belast met de organisatie van taalexamens type ministerieel besluit prom. 28/09/2015 pub. 28/10/2015 numac 2015029540 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Commissie voor Nederlandse taal belast met het organiseren van taalexamens

erkenning

type erkenning prom. 28/09/2015 pub. 09/10/2015 numac 2015018336 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten
^