B.S. Index van de afkondigingen van 29 september 2015

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/09/2015 pub. 05/10/2015 numac 2015022348 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen en tot invoering va

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/09/2015 pub. 20/10/2015 numac 2015029474 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 houdende benoeming van de leden van de Raad voor de klassieke muziek. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 29/09/2015 pub. 20/10/2015 numac 2015029476 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 houdende benoeming van de leden van het Overlegcomité voor de podiumkunsten. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 29/09/2015 pub. 20/10/2015 numac 2015029478 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 houdende benoeming van de leden van de Raad voor de hedendaagse muziek. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 29/09/2015 pub. 20/10/2015 numac 2015029479 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 houdende benoeming van de leden van de Raad voor de niet-klassieke muziek. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 29/09/2015 pub. 20/10/2015 numac 2015029477 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Commissie voor amateurtoneel. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 29/09/2015 pub. 20/10/2015 numac 2015029480 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor kermiskunsten, circuskunsten en straatkunsten. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 29/09/2015 pub. 20/10/2015 numac 2015029484 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de hulpverlening aan het stripverhaal. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 29/09/2015 pub. 20/10/2015 numac 2015029482 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor de openbare bibliotheken. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 29/09/2015 pub. 20/10/2015 numac 2015029485 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor de endogene gewestelijke talen. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 29/09/2015 pub. 20/10/2015 numac 2015029486 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 houdende benoeming van de leden van de Raad voor het boek. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 29/09/2015 pub. 20/10/2015 numac 2015029487 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 houdende benoeming van de leden van de Raad voor steunverlening aan het uitgeversbedrijf. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 29/09/2015 pub. 20/10/2015 numac 2015029488 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 houdende benoeming van de leden van de Raad voor het kinder- en jeugdtoneel. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 29/09/2015 pub. 20/10/2015 numac 2015029495 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 houdende benoeming van de leden van de Raad voor hulpverlening aan theaterprojecten. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 29/09/2015 pub. 01/02/2016 numac 2016200275 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 29/09/2015 pub. 01/02/2016 numac 2016200274 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 29/09/2015 pub. 20/10/2015 numac 2015029475 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor de danskunst. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 29/09/2015 pub. 20/10/2015 numac 2015029473 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor de dramatische kunst. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 29/09/2015 pub. 20/10/2015 numac 2015029471 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor musea en andere museale instellingen. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 29/09/2015 pub. 20/10/2015 numac 2015029449 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie voor digitale kunsten. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 29/09/2015 pub. 20/10/2015 numac 2015029450 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor Beeldende Kunsten. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 29/09/2015 pub. 20/10/2015 numac 2015029451 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de culturele centra. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 29/09/2015 pub. 20/10/2015 numac 2015029463 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 houdende benoeming van de leden van de Commissie voor steunverlening aan de boekhandel. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 29/09/2015 pub. 20/10/2015 numac 2015029468 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 juni 2012 houdende benoeming van de leden van Commissie voor de steun aan audiovisuele operators. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 29/09/2015 pub. 20/10/2015 numac 2015029467 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor de Franse taal en het taalbeleid type ministerieel besluit prom. 29/09/2015 pub. 20/10/2015 numac 2015029453 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 houdende benoeming van de leden van de Raad voor etnologie. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 29/09/2015 pub. 20/10/2015 numac 2015029470 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor heraldiek en vlaggenkunde. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 29/09/2015 pub. 20/10/2015 numac 2015029469 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van Commissie voor het roerend cultureel erfgoed. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 29/09/2015 pub. 20/10/2015 numac 2015029455 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 houdende benoeming van de leden van de Interdisciplinaire raad voor de podiumkunsten. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 29/09/2015 pub. 20/10/2015 numac 2015029452 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad van de centra voor private archieven. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 29/09/2015 pub. 20/10/2015 numac 2015029454 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Adviescommissie voor Creativiteit en Kunstpraktijken als Amateur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 29/09/2015 pub. 01/02/2016 numac 2016200273 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 31 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015.

erkenning

type erkenning prom. 29/09/2015 pub. 12/10/2015 numac 2015018331 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing tot wijziging van de beslissing van 26 mei 2009 van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten type erkenning prom. 29/09/2015 pub. 12/10/2015 numac 2015018330 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing tot wijziging van de beslissing van 19 oktober 2009 van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten
^