B.S. Index van de afkondigingen van 30 september 2015

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/09/2015 pub. 20/10/2015 numac 2015007247 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke hernieuwing van de Raad van Beheer van het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/09/2015 pub. 15/10/2015 numac 2015024244 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de benoeming van de leden van de Expertenstuurgroep van het Federaal Voedings- en Gezondheidsplan

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/09/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015029531 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de centrale commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het vrij gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt le type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/09/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015029533 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en buitengewoon vrij gesubsidieerd voorschools en lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/09/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015029534 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het officieel gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beper type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/09/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015029536 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en gespecialiseerd officieel gesubsidieerd voorschools en lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/09/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015029535 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 maart 2011 betreffende de samenstelling van de Zonale commissies voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en buiten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/09/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015029537 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Franse Gemeenschap van 24 maart 2011 tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 september 2008 tot aanstelling van de leden van de C type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/09/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015029532 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 maart 2011 betreffende de samenstelling van de Zonale commissies voor het beheer van de betrekkingen voor het gesubsidieerd co type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/09/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015029525 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van 5 nieuwe stelsels voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het basis- en secundair onderwijs met toepassing van artikel 4 van het decreet van 18 mei 2012 betreffende de or type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/09/2015 pub. 16/10/2015 numac 2015029509 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de werkgroepen belast met het opmaken van een gemeenschappelijke externe proef op het einde van de derde fase van het pedagogische continuüm voor de schooljaren 2015-2016,

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 30/09/2015 pub. 06/11/2015 numac 2015205044 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 5 februari 2015 tot aanwijzing van de leden van het adviescomité van het Centrum voor bevorderingspedagogiek type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 30/09/2015 pub. 06/11/2015 numac 2015205045 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende aanwijzing van een regeringscommissaris bij de autonome hogeschool in de Duitstalige Gemeenschap type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 30/09/2015 pub. 06/11/2015 numac 2015205046 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 6 november 2014 tot aanwijzing van de regeringscommissarissen voor het centrum voor de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren
^