B.S. Index van de afkondigingen van 27 oktober 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 27/10/2015 pub. 29/10/2015 numac 2015011416 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet. - Doorhaling van de inschrijving van een kredietbemiddelaar - BVBA FINALYS type wet prom. 27/10/2015 pub. 29/10/2015 numac 2015011417 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet. - Opschorting van de inschrijving van een kredietbemiddelaar - BVBA AB CREDIT

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015000603 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de federale politie type koninklijk besluit prom. 27/10/2015 pub. 05/04/2016 numac 2016000207 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de federale politie. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015003361 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 26 oktober 2015 tot uitvoering van artikel 427 van de programmawet van 27 december 2004 type ministerieel besluit prom. 27/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015003365 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 26 oktober 2015 tot uitvoering van artikel 420, § 3, 5° van de programmawet van 27 december 2004 type ministerieel besluit prom. 27/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015003363 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit 26 oktober 2015 tot uitvoering van artikel 420, § 3, 4° van de programmawet van 27 december 2004 type ministerieel besluit prom. 27/10/2015 pub. 09/11/2015 numac 2015003386 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 26 oktober 2015 tot uitvoering van artikel 420, § 3, 5° van de programmawet van 27 december 2004. - Rechtzetting
^