B.S. Index van de afkondigingen van 16 februari 2016

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/02/2016 pub. 22/02/2016 numac 2016009084 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Kruishoutem van het vredegerecht van het kanton Oudenaarde en Kruishoutem naar Oudenaarde type koninklijk besluit prom. 16/02/2016 pub. 29/02/2016 numac 2016009085 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Etalle van het vredegerecht van het kanton Virton, Florenville en Etalle naar Virton type koninklijk besluit prom. 16/02/2016 pub. 02/03/2016 numac 2016024050 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 mei 2000 betreffende de samenstelling en de werkwijze van het raadgevend comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 16/02/2016 pub. 04/03/2016 numac 2016024047 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de identificatie en de encodering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank type koninklijk besluit prom. 16/02/2016 pub. 25/02/2016 numac 2016003076 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2013 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type koninklijk besluit prom. 16/02/2016 pub. 01/03/2016 numac 2016012056 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de titel en het gouden ereteken van Laureaat van de Arbeid van België aan een lid van een organiserend of technisch comité type koninklijk besluit prom. 16/02/2016 pub. 22/02/2016 numac 2016009074 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, type koninklijk besluit prom. 16/02/2016 pub. 22/02/2016 numac 2016009072 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg te Luik en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de type koninklijk besluit prom. 16/02/2016 pub. 22/02/2016 numac 2016009073 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aa type koninklijk besluit prom. 16/02/2016 pub. 22/02/2016 numac 2016009071 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg te Namen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, d

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/02/2016 pub. 11/03/2016 numac 2016018107 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 juli 2013 houdende benoeming van de leden van de commissie van toezicht op de reclame voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik type ministerieel besluit prom. 16/02/2016 pub. 29/02/2016 numac 2016200712 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende vervanging van leden van de Commissie "Ondernemingsplannen" type ministerieel besluit prom. 16/02/2016 pub. 26/02/2016 numac 2016000109 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot intrekking van het ministerieel besluit van 23 september 2014 betreffende de vaststelling van de bezoldiging van de beheerder van de Raad van State en van de adjunct-mandaten van stafdirecteur budget en beheer en stafdirecteur per type ministerieel besluit prom. 16/02/2016 pub. 25/02/2016 numac 2016200819 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende vervanging van een lid van de Adviescommissie met het oog op het bekomen van bepaalde afwijkingen inzake conventioneel brugpensioen type ministerieel besluit prom. 16/02/2016 pub. 23/02/2016 numac 2016200864 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun arbeiders onder de bevoegdheid vallen van het paritair comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton en vo type ministerieel besluit prom. 16/02/2016 pub. 18/03/2016 numac 2016024046 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de representatieve beroepsverenigingen in de zin van artikel 5 van het koninklijk besluit van 10 november 1996 tot vaststelling van de erkenningsmodaliteiten van de beoefenaars van de tandheelkunde, houders van
^