B.S. Index van de afkondigingen van 9 maart 2016

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/03/2016 pub. 24/03/2016 numac 2016201589 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de referentiewaarden van de metingen van potentieel uitspoelbare stikstof voor het jaar 2015 type ministerieel besluit prom. 09/03/2016 pub. 06/04/2016 numac 2016035407 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 29 maart 2013 houdende het verlenen van algemene afwijkingen en algemene vrijstellingen van bepaalde EPB-eisen, wat betreft het verlenen van een algemene vrijstelling van de EPB-eise

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/03/2016 pub. 31/03/2016 numac 2016029142 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het referentiesysteem voor de bekrachtiging van het bekwaamheidsbewijs "Friseren of gladmaken, specialisatie in verband met het beroep van autonome kapper" in het kader van het samenwer type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/03/2016 pub. 19/04/2016 numac 2016029145 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de beslissing van 22 oktober 2015 van de Gemeenschappelijke Paritaire Commissie voor het gesubsidieerd officieel onderwijs voor sociale promotie tot vaststelling van het arbeidsreglement, verbinden
^