B.S. Index van de afkondigingen van 15 maart 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/03/2016 pub. 22/12/2016 numac 2016015072 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België, het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg inzake de integratie van de beveiliging van het luchtruim tegen dreigingen die uitgaan van niet-militaire luchtvaartuigen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/03/2016 pub. 21/04/2016 numac 2016024073 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 januari 1999 tot bepaling van het bedrag en de wijze van betaling van de kosten en rechten verbonden aan het Europese milieukeurmerk

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/03/2016 pub. 08/04/2016 numac 2016014113 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 120 op de spoorlijn nr. 132, baanvak La Sambre - Mariembourg, gelegen te Ham-sur-Heure - Nalinnes, ter hoogte van de kilometerpaal 74.095 type ministerieel besluit prom. 15/03/2016 pub. 08/04/2016 numac 2016014114 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 119 op de spoorlijn nr. 132, baanvak La Sambre - Mariembourg, gelegen te Ham-sur-Heure - Nalinnes, ter hoogte van de kilometerpaal 73.290 type ministerieel besluit prom. 15/03/2016 pub. 08/04/2016 numac 2016014112 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 121 op de spoorlijn nr. 132, baanvak La Sambre - Mariembourg, gelegen te Ham-sur-Heure - Nalinnes, ter hoogte van de kilometerpaal 74.540 type ministerieel besluit prom. 15/03/2016 pub. 08/04/2016 numac 2016014111 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 122 op de spoorlijn nr. 132, baanvak La Sambre - Mariembourg, gelegen te Ham-sur-Heure - Nalinnes, ter hoogte van de kilometerpaal 75.440 type ministerieel besluit prom. 15/03/2016 pub. 08/04/2016 numac 2016014110 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 126 op de spoorlijn nr. 132, baanvak La Sambre - Mariembourg, gelegen te Ham-sur-Heure - Nalinnes, ter hoogte van de kilometerpaal 76.660 type ministerieel besluit prom. 15/03/2016 pub. 08/04/2016 numac 2016014109 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 128 op de spoorlijn nr. 132, baanvak La Sambre - Mariembourg, gelegen te Ham-sur-Heure - Nalinnes, ter hoogte van de kilometerpaal 77.552 type ministerieel besluit prom. 15/03/2016 pub. 08/04/2016 numac 2016014108 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 130 op de spoorlijn nr. 132, baanvak La Sambre - Mariembourg, gelegen te Ham-sur-Heure - Nalinnes, ter hoogte van de kilometerpaal 78.787 type ministerieel besluit prom. 15/03/2016 pub. 08/04/2016 numac 2016014107 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 133 op de spoorlijn nr. 132, baanvak La Sambre - Mariembourg, gelegen te Ham-sur-Heure - Nalinnes, ter hoogte van de kilometerpaal 79.912 type ministerieel besluit prom. 15/03/2016 pub. 08/04/2016 numac 2016014106 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 134 op de spoorlijn nr. 132, baanvak La Sambre - Mariembourg, gelegen te Ham-sur-Heure - Nalinnes, ter hoogte van de kilometerpaal 80.536 type ministerieel besluit prom. 15/03/2016 pub. 08/04/2016 numac 2016014105 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 138 op de spoorlijn nr. 132, baanvak La Sambre - Mariembourg, gelegen te Walcourt, ter hoogte van de kilometerpaal 81.675 type ministerieel besluit prom. 15/03/2016 pub. 08/04/2016 numac 2016014104 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 144 op de spoorlijn nr. 132, baanvak La Sambre - Mariembourg, gelegen te Walcourt, ter hoogte van de kilometerpaal 84.609 type ministerieel besluit prom. 15/03/2016 pub. 01/04/2016 numac 2016002013 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende aanstelling of erkenning van de leden van het Beheerscomité van FED+
^