B.S. Index van de afkondigingen van 17 maart 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 17/03/2016 pub. 13/04/2016 numac 2016009150 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 17/03/2016 pub. 13/04/2016 numac 2016009149 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 17/03/2016 pub. 13/04/2016 numac 2016009151 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/03/2016 pub. 24/01/2017 numac 2017200315 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 22 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 17/03/2016 pub. 02/05/2016 numac 2016022182 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot intrekking van de erkenning van het sociaal secretariaat « VZW Sociaal Secretariaat voor zelfstandige ondernemers », te 8400 Oostende

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/03/2016 pub. 25/03/2016 numac 2016201614 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij het geografische gebied van de algemene ramp met betrekking tot de windhozen en rukwinden van 16 september 2015 uitgebreid worden

decreet

type decreet prom. 17/03/2016 pub. 29/03/2016 numac 2016201615 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (1)

omzendbrief

type omzendbrief prom. 17/03/2016 pub. 31/03/2016 numac 2016002014 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 652. - Vakantiegeld 2016

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 17/03/2016 pub. 10/05/2016 numac 2016031354 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2015/1737 van het Lid van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de lijst met modaliteiten en criteria van de tegemoetkomingen in verband met de hulpmiddelen voor insluiting bedoeld in sectie 2 van hoofdstuk III van h

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 17/03/2016 pub. 21/04/2016 numac 2016201964 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 24 oktober 2013 tot vaststelling van het model van de beoordelingsstaat en van het evaluatieverslag voor verscheidene personeelscategorieën in het onderwijs type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 17/03/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016203204 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot uitvoering van het decreet van 22 februari 2016 betreffende de bestrijding van doping in de sport type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 17/03/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016202852 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 1973 tot bepaling van de te volgen gemeenschappelijke regels voor de vaststelling van de toelagen per dag toegekend voor onderhoud, opvoeding en behandeling van minderjarigen en type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 17/03/2016 pub. 28/06/2016 numac 2016202714 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 augustus 2005 houdende bijzondere bepalingen inzake prijzen voor de sector van de instellingen voor bejaardenopvang type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 17/03/2016 pub. 24/06/2016 numac 2016202853 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de raad van beroep van het Centrum voor de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 17/03/2016 pub. 06/06/2016 numac 2016202850 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 22 mei 2013 tot aanwijzing van de leden van de raad van beroep voor het gemeenschapsonderwijs type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 17/03/2016 pub. 06/06/2016 numac 2016202757 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot subsidiëring van theoretische rijlessen in secundaire scholen en in centra voor opleiding en voortgezette opleiding in de Middenstand type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 17/03/2016 pub. 09/05/2016 numac 2016202299 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 22 mei 2013 tot aanwijzing van de leden van de raad van beroep voor het gesubsidieerd officieel onderwijs
^