B.S. Index van de afkondigingen van 22 maart 2016

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/03/2016 pub. 05/04/2016 numac 2016011136 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van twee coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 22/03/2016 pub. 18/04/2016 numac 2016029170 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Aanvullende algemene opleiding voor het verkrijgen van het bekwaamheidsbewijs dat overeenstemt met het getuigschrift hoger secundair onderwijs » , gerangschikt op het nive type ministerieel besluit prom. 22/03/2016 pub. 20/04/2016 numac 2016029181 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « CESS - algemene humaniora » , gerangschikt op het niveau van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 22/03/2016 pub. 26/01/2017 numac 2017200375 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 22 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016

document

type document prom. 22/03/2016 pub. 29/03/2016 numac 2016011123 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Erkenning in de hoedanigheid van uitgever van ecocheque in een elektronische vorm

arrest

type arrest prom. 22/03/2016 pub. 04/04/2016 numac 2016003121 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het directiecomité tot aanwijzing van het centraal verbindingsbureau BTW, binnen de Algemene Administratie van de Fiscaliteit, dienst Internationale betrekkingen
^