B.S. Index van de afkondigingen van 11 april 2016

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/04/2016 pub. 15/04/2016 numac 2016031288 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de verkoopwaarde van de met volkswoningen gelijkgestelde woningen voor het jaar 2016 type ministerieel besluit prom. 11/04/2016 pub. 22/04/2016 numac 2016024082 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 juni 2015 tot aanwijzing van de leden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten

arrest

type arrest prom. 11/04/2016 pub. 20/06/2016 numac 2016031376 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de leidend ambtenaar tot aanstelling als met het toezicht belaste personeelsleden bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer

overeenkomst

type overeenkomst prom. 11/04/2016 pub. 03/05/2016 numac 2016022169 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van type overeenkomst prom. 11/04/2016 pub. 03/05/2016 numac 2016022168 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van
^