B.S. Index van de afkondigingen van 17 april 2016

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/04/2016 pub. 28/04/2016 numac 2016024087 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 februari 2014 tot aanwijzing van de dierenziekten die vallen onder de toepassing van hoofdstuk III van de dierengezondheidswet van 24 maart 1987 en tot regeling van de aangifteplicht type koninklijk besluit prom. 17/04/2016 pub. 17/05/2016 numac 2016202517 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag der vergoedingen toegekend aan de leden van de Raad van Bestuur en de regeringscommissaris van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type koninklijk besluit prom. 17/04/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016000267 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de wijze van betaling van de administratieve geldboetes bedoeld in de artikelen 4bis, 41, 41bis, 42 en 42**** van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de type koninklijk besluit prom. 17/04/2016 pub. 18/10/2016 numac 2016000620 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de wijze van betaling van de administratieve geldboetes bedoeld in de artikelen 4bis, 41, 41bis, 42 en 42**** van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
^