B.S. Index van de afkondigingen van 19 april 2016

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/04/2016 pub. 04/05/2016 numac 2016024092 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW LEIF type koninklijk besluit prom. 19/04/2016 pub. 04/05/2016 numac 2016024091 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juni 2015 houdende de benoeming van de leden en van de voorzitter van de Planningscommissie-medisch aanbod type koninklijk besluit prom. 19/04/2016 pub. 04/05/2016 numac 2016024095 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 2015 houdende benoeming van de voorzitter, zijn plaatsvervanger en de leden van de Federale Commissie "Rechten van de patiënt" type koninklijk besluit prom. 19/04/2016 pub. 04/05/2016 numac 2016024096 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen toegekend aan experten voor het opstellen van rapporten betreffende bioveiligheid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/04/2016 pub. 04/05/2016 numac 2016029202 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor het patrimonium van de Haute Ecole Paul-Henri SPAAK georganiseerd door de Franse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 19/04/2016 pub. 18/05/2016 numac 2016035763 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 23 juni 2015 houdende vaststelling van de verzamelaanvraag en de nadere regels voor de gemeenschappelijke identificatie van percelen, exploitaties en landbouwgrond
^