B.S. Index van de afkondigingen van 29 april 2016

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/04/2016 pub. 04/05/2016 numac 2016027105 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging voor 2016 van de uiterste indieningsdatum voor de verzamelaanvragen in elektronische versie ten gevolge van de brand die plaatsvond op 29 april 2006 's ochtends in de onmiddellijke nabijheid van de administratie type ministerieel besluit prom. 29/04/2016 pub. 17/05/2016 numac 2016000284 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het model van aanvragen tot subsidies met betrekking tot het koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke beslu

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/04/2016 pub. 09/05/2016 numac 2016035757 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering
^