B.S. Index van de afkondigingen van 3 mei 2016

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/05/2016 pub. 09/05/2016 numac 2016031355 bron brussels hoofdstedelijk gewest en franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot samenstelling van een **** en tot bepaling van de bijzondere voorwaarden voor de werving van **** en **** brandweermannen voor de **** **** Dienst voor Brandweer en Dringende Medische type ministerieel besluit prom. 03/05/2016 pub. 27/01/2017 numac 2017200383 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 10 en programma 04 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016

omzendbrief

type omzendbrief prom. 03/05/2016 pub. 18/05/2016 numac 2016031359 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Omzendbrief betreffende de verwerving of vervreemding van een eigendomsrecht of van zakelijke rechten op onroerende goederen

arrest

type arrest prom. 03/05/2016 pub. 23/05/2016 numac 2016003169 bron federale overheidsdienst financien Besluit tot wijziging van het besluit van 18 december 2014 van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën tot vaststelling van de taken waarmee de Administratie Opmetingen en Waarderingen is belast en tot vaststelling van de bevoegdheden
^