B.S. Index van de afkondigingen van 13 mei 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 13/05/2016 pub. 27/05/2016 numac 2016202481 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van de programmawet van 29 maart 2012 betreffende de controle op het misbruik van fictieve adressen door de gerechtigden van sociale prestaties, met het oog op de invoering van het systematisch doorzenden naar de KSZ van bepaalde verbru type wet prom. 13/05/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016000809 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de programmawet van 29 maart 2012 betreffende de controle op het misbruik van fictieve adressen door de gerechtigden van sociale prestaties, met het oog op de invoering van het systematisch doorzenden naar de KSZ van bepaalde verbru

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 17/06/2016 numac 2016201752 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeen type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 17/06/2016 numac 2016201840 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de **** handel, het vervoer en de logistiek, betreffende een regeling va type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 17/06/2016 numac 2016201827 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 17/06/2016 numac 2016012064 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende de werkgeverstu type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 16/06/2016 numac 2016201897 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedr type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 16/06/2016 numac 2016201834 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 september 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden, betreffende de invoering van een maa type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 16/06/2016 numac 2016201521 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 21/06/2016 numac 2016201828 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de verhoging van de lonen type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 16/06/2016 numac 2016201539 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 60 jaar type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 16/06/2016 numac 2016012063 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector, betreffende het statuut type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 15/06/2016 numac 2016202049 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de tewerkstelling en de opleiding van risicogroepen voor de jaren type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 15/06/2016 numac 2016201540 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de meldingsplicht van de arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde t type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 15/06/2016 numac 2016012070 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 14/06/2016 numac 2016201826 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de werkzekerheid type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 14/06/2016 numac 2016201896 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende het recht op uitkeringen voor landingsbanen type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 17/06/2016 numac 2016200828 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende h type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 17/06/2016 numac 2016201880 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 17/06/2016 numac 2016202071 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 november 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de ijzernijverheid, betreffende de bepaling van de inspanning ten voordele van personen die behore type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 22/06/2016 numac 2016201899 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, tot overplaatsing van de zetel van het " type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 22/06/2016 numac 2016201830 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de permanente vorming van de arbeiders en opleidingsini type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 22/06/2016 numac 2016201520 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het bont en kleinvel, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 22/06/2016 numac 2016024117 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2016 aan het permanent secretariaat van het verdrag inzake Antarctica type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 21/06/2016 numac 2016201843 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de permanente vorming type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 21/06/2016 numac 2016201846 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur, voor bepaald werk type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 21/06/2016 numac 2016201753 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de bijzondere compensatietoeslag type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 21/06/2016 numac 2016201750 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de kleine flexibiliteit type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 21/06/2016 numac 2016012081 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de functieclassificatie (1) type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 21/06/2016 numac 2016012071 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 augustus 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de eindejaarspremie - Antwerpen type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 20/06/2016 numac 2016201845 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid, tot bepaling van de inspanning ten voordele van personen die type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 20/06/2016 numac 2016201839 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor toeristische attracties, betreffende de verlenging van de afspraken inzake modernisering van de ar type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 20/06/2016 numac 2016201538 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, betreffende de verlenging van de sectorale collectieve arbeidsovereenkomst v type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 20/06/2016 numac 2016012061 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2011 betreff type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 14/06/2016 numac 2016201895 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de Vlaamse aanmoedigingspremies type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 18/05/2016 numac 2016009202 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 2006 tot vaststelling van de nadere regels voor de examens met het oog op de werving van effectieve en plaatsvervangende assessoren in **** gespecialiseerd in **** type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 25/05/2016 numac 2016202363 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat men moet genieten om als een betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 07/06/2016 numac 2016201879 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 60 jaar type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 07/06/2016 numac 2016202482 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Secretariaat van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 02/06/2016 numac 2016201848 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98quater van 26 januari 2016, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 van 20 februari 2009 betr type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 02/06/2016 numac 2016201841 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46vicies bis van 15 december 2015, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 van 23 maart 1990 b type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 02/06/2016 numac 2016201838 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17tricies septies van 15 december 2015, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging en uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 v type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 31/05/2016 numac 2016022225 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 14, h), § 1, I, 2°, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneesk type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 31/05/2016 numac 2016022224 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 14, e), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging e type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 10/06/2016 numac 2016012065 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende het loopbaanverlof type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 26/05/2016 numac 2016011236 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 september 1991 tot vaststelling van bepaalde toepassingsmaatregelen van de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 25/05/2016 numac 2016202243 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 mei 1976 betreffende het collectief ontslag en tot omzetting van de Richtlijn 2015/1794 van 6 oktober 2015 (1) type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 24/05/2016 numac 2016011232 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijzigingen van de statuten van het Gemeenschappelijk Waarborgfonds, het Belgisch Bureau van de Autoverzekeraars en CANARA type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 23/05/2016 numac 2016022221 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 20/05/2016 numac 2016009193 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2006 tot vastlegging van de quota van de onderzoeksrechters gespecialiseerd om kennis te nemen van de misdrijven inzake terrorisme type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 08/06/2016 numac 2016012062 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende de sociale voordelen type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 10/06/2016 numac 2016201831 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de arbeidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 13/06/2016 numac 2016012068 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de afwezigheden type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 13/06/2016 numac 2016201825 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de ploegenpremies type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 13/06/2016 numac 2016201824 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij de ziekte-ui type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 13/06/2016 numac 2016201751 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 13/06/2016 numac 2016201829 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 13/06/2016 numac 2016012024 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende de lonen type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 10/06/2016 numac 2016201836 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende het gewaarborgd minimumloon type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 14/06/2016 numac 2016012069 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 10/06/2016 numac 2016201835 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de eindejaarspremie en de tijdelijke werkloosheid om economisc type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 10/06/2016 numac 2016201832 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de meldingsplicht contracten bepaalde duur of duidelijk omschreven we type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 13/06/2016 numac 2016201885 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij de ziekte-ui type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 10/06/2016 numac 2016201833 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 oktober 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het loopbaanverlof type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 13/06/2016 numac 2016201898 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de uitzendarbeid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/05/2016 pub. 22/06/2016 numac 2016203252 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 juni 2009 tot instelling van de "Commission consultative de recours des attractions touristiques" type ministerieel besluit prom. 13/05/2016 pub. 31/05/2016 numac 2016003177 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit waarbij aan rijksambtenaren behorende tot de Federale Overheidsdienst Financiën, een bezoldigd verlof gelijkgesteld met dienstactiviteit type ministerieel besluit prom. 13/05/2016 pub. 09/09/2016 numac 2016009436 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de vertegenwoordigers van de directeur van de Stafdienst Personeel en Organisatie en van de directeur-generaal van het Directoraat- generaal Penitentiaire Inrichtingen van de Federale Overheidsdienst Justitie i type ministerieel besluit prom. 13/05/2016 pub. 23/05/2016 numac 2016031378 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 maart 2012 tot vaststelling van de vereiste bekwaamheid van de te werven ambtenaren en van het programma van het **** voor **** en **** brandweermannen en ****

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/05/2016 pub. 30/06/2016 numac 2016035952 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg N464 tussen kilometerpunt 2,000 en 8,198 op het grondgebied van de gemeente Herzele type besluit van de vlaamse regering prom. 13/05/2016 pub. 03/10/2016 numac 2016036408 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2009 met betrekking tot het overnemen van de verplichtingen inzake plan-milieueffectrapportage over ruimtelijke uitvoeringsplannen van de bevoegde overheid type besluit van de vlaamse regering prom. 13/05/2016 pub. 17/06/2016 numac 2016035890 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies aan gemeenten in het kader van de vluchtelingenproblematiek type besluit van de vlaamse regering prom. 13/05/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016035976 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de wijze van communicatie in het kader van het bestuurlijk toezicht op de besturen van de eredienst type besluit van de vlaamse regering prom. 13/05/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016035951 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot invoering van de BelRAI screener type besluit van de vlaamse regering prom. 13/05/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016035950 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010, wat betreft het identificatiedocument van paardachtigen type besluit van de vlaamse regering prom. 13/05/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016035949 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 betreffende de integrale jeugdhulp, wat betreft het toepassingsgebied van de integrale jeugdhulp type besluit van de vlaamse regering prom. 13/05/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016035935 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van een aanvullend criterium voor de beoordeling van de subsidieaanvragen die ingediend zijn in het kader van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 13/05/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016035934 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de goedkeuring voor het schooljaar 2016-2017 van oprichting in het buitengewoon basisonderwijs en van programmatie in het buitengewoon secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 13/05/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016035933 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs, wat betreft het toekennen van extra lestijden in het kader van het stijgend aantal ander type besluit van de vlaamse regering prom. 13/05/2016 pub. 24/06/2016 numac 2016035946 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de wijziging van de ligging van de installaties voor het vervoer van gas door middel van leidingen van de NV Fluxys, gelegen in het openbaar domein in de bedding van de Maas ter hoogte van rivierkilometer 39,6, type besluit van de vlaamse regering prom. 13/05/2016 pub. 24/06/2016 numac 2016035932 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de wijziging van de ligging van de installaties voor het vervoer van gas door middel van leidingen van de naamloze vennootschap Fluxys die ligt in het openbaar domein, beheerd door de naamloze vennootschap De Sc

decreet

type decreet prom. 13/05/2016 pub. 17/06/2016 numac 2016035941 bron vlaamse overheid DECREET tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en het Provinciedecreet van 9 december 2005

erratum

type erratum prom. 13/05/2016 pub. 06/06/2016 numac 2016031413 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 maart 2012 tot vaststelling van de vereiste bekwaamheid van de te werven ambtenaren en van het programma van het **** voor **** en **** brandweermannen en **** type erratum prom. 13/05/2016 pub. 24/05/2016 numac 2016009235 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2006 tot vastlegging van de quota van de onderzoeksrechters gespecialiseerd om kennis te nemen van de misdrijven inzake terrorisme. - Erratum
^