B.S. Index van de afkondigingen van 25 mei 2016

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/05/2016 pub. 26/10/2016 numac 2016029477 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers type ministerieel besluit prom. 25/05/2016 pub. 10/06/2016 numac 2016022231 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende ontslag en aanwijzing van een lid van de Commissie voor advies in geval van tijdelijke tegemoetkoming voor het gebruik van een geneesmiddel, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor zi

omzendbrief

type omzendbrief prom. 25/05/2016 pub. 09/06/2016 numac 2016000351 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief OOP 42bis betreffende het uitzenden van voetbalwedstrijden op een groot scherm op het Belgische grondgebied en de organisatie van evenementen gelieerd aan voetbal type omzendbrief prom. 25/05/2016 pub. 30/01/2018 numac 2018030255 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief SPV06 - Veiligheid van festivals en evenementen met een grote volkstoeloop in het kader van dreigingsniveau 3. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 25/05/2016 pub. 21/06/2016 numac 2016000393 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief OOP 42bis betreffende het uitzenden van voetbalwedstrijden op een groot scherm op het Belgische grondgebied en de organisatie van evenementen gelieerd aan voetbal. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 25/05/2016 pub. 10/06/2016 numac 2016000350 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief SPV06 - Veiligheid van festivals en evenementen met een grote volkstoeloop in het kader van dreigingsniveau 3

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/05/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016029299 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de organisatie van masters in de Engelse taal toegelaten wordt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/05/2016 pub. 08/07/2016 numac 2016029308 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 februari 2010 houdende bepaling door de Regering, op grond van een advies uitgebracht door het IFC (Instituut voor opleiding t type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/05/2016 pub. 03/10/2016 numac 2016029435 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 januari 2011 tot benoeming van de leden van de raad van beroep van het gewoon en buitengewoon officieel gesubsidieerd kleuter- type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/05/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016029303 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de samenstelling van de coördinatiegroep ter uitvoering van artikel 8 van het decreet van 7 januari 2016 houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van d
^