B.S. Index van de afkondigingen van 28 mei 2016

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/05/2016 pub. 31/05/2016 numac 2016009246 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de deskundigen van de Adviesraad van het sociaal strafrecht
^