B.S. Index van de afkondigingen van 10 augustus 2016

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/08/2016 pub. 16/09/2016 numac 2016018291 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de kosten verbonden aan de identificatie en de encodering van paardachtigen type ministerieel besluit prom. 10/08/2016 pub. 30/09/2016 numac 2016022346 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzo

erratum

type erratum prom. 10/08/2016 pub. 11/01/2017 numac 2016000852 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de bijzitters personeelsleden van de politiediensten bij de paritaire commissie. - Erratum
^