B.S. Index van de afkondigingen van 12 augustus 2016

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/08/2016 pub. 09/09/2016 numac 2016204537 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging, voor wat betreft de raszuiverheid van gecertificeerd zaad van hybride koolzaad, van bijlage 2 van het besluit van de Waalse Regering van 6 december 2012 betreffende de productie en het in de handel brengen van zaaizaad type ministerieel besluit prom. 12/08/2016 pub. 09/09/2016 numac 2016204538 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging, voor wat betreft het officiële etiket van verpakkingen van zaaizaad, van vijf besluiten van de Waalse Regering betreffende de productie en het in de handel brengen van zaaigranen type ministerieel besluit prom. 12/08/2016 pub. 09/09/2016 numac 2016204539 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging, voor wat betreft de voorwaarden in verband met de keuring van teelten en de certificeringetiketten, van bijlage 1 van het besluit van de Waalse Regering van 20 maart 2014 betreffende de productie en het in de handel bre type ministerieel besluit prom. 12/08/2016 pub. 31/10/2016 numac 2016000654 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende overdracht van de bevoegdheid om over te gaan tot diverse voorbereidende handelingen inzake toezicht op de beraadslagingen van de hulpverleningszones
^