B.S. Index van de afkondigingen van 25 augustus 2016

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/08/2016 pub. 29/08/2016 numac 2016036323 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 24 van het ministerieel besluit van 22 december 2015 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 25/08/2016 pub. 31/08/2016 numac 2016022340 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 25/08/2016 pub. 02/09/2016 numac 2016014254 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanwijzing van TV5 Monde als rechthebbende op verplichte distributie type ministerieel besluit prom. 25/08/2016 pub. 11/10/2016 numac 2016036445 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de voorschriften voor fruitgewassen, de specifieke voorschriften waaraan leveranciers moeten voldoen, en de nadere voorschriften voor officiële inspecties

document

type document prom. 25/08/2016 pub. 09/09/2016 numac 2016031585 bron brussels hoofdstedelijk gewest Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp. - Oproep tot mobiliteit naar de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp type document prom. 25/08/2016 pub. 14/09/2016 numac 2016031592 bron brussels hoofdstedelijk gewest Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp. - Oproep tot mobiliteit naar de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp
^