B.S. Index van de afkondigingen van 30 augustus 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 30/08/2016 pub. 22/03/2017 numac 2016015110 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Algemene Samenwerkingsovereenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Guinee, gedaan te Conakry op 5 januari 2016 (2) type wet prom. 30/08/2016 pub. 28/12/2016 numac 2016003474 bron federale overheidsdienst financien Domaniale wet type wet prom. 30/08/2016 pub. 18/05/2017 numac 2017012031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 8 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, met het oog op de afschaffing van de 48-urenregel en de verruiming van type wet prom. 30/08/2016 pub. 15/09/2016 numac 2016204544 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van artikel 8 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, met het oog op de afschaffing van de 48-urenregel en de verruiming van

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 07/10/2016 numac 2016024190 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit houdende maatregelen betreffende de bestrijding van de vesiculaire varkensziekte type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 29/09/2016 numac 2016024186 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2016 aan de Internationale Walvisvaartcommissie type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 28/09/2016 numac 2016203226 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 oktober 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de vorming en de innovatie type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 28/09/2016 numac 2016203223 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de regeling van schorsing van de ui type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 28/09/2016 numac 2016203606 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 januari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende het invoeren van nachtarbeid voor e-commerce activiteiten type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 28/09/2016 numac 2016203222 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 28/09/2016 numac 2016203182 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 28/09/2016 numac 2016203213 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid, betreffende de wijziging van de statuten van het fonds voo type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 28/09/2016 numac 2016203212 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 oktober 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de syndicale premie 2015 type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 29/09/2016 numac 2016024187 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van België voor het jaar 2016 aan het Secretariaat van het Verdrag inzake biologische diversiteit, in het kader van de financiering van de activiteiten betreffende de het Protocol van Nagoya type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 30/09/2016 numac 2016012185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 21/12/2016 numac 2016000793 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones. - Duitse vertaling. - Erratum type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016014386 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit ter toewijzing van een subsidie van 75.000,- EUR in het kader van de modernisering van de inrichtingen van de groothandelsmarkt van Brussel en dit in toepassing van huidige bijakte van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tuss type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 01/12/2016 numac 2016000684 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 2002 houdende de organisatie van het CARNEGIE HERO FUND type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 31/10/2016 numac 2016000669 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 20/10/2016 numac 2016000635 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 2014 tot vaststelling van het functieprofiel van de commandant van een hulpverleningszone en van de nadere bepalingen voor zijn selectie en zijn evaluatie. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 10/10/2016 numac 2016000597 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop verdachte transacties, verdwijningen en diefstallen van precursoren voor explosieven worden gemeld. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 10/10/2016 numac 2016000596 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 07/10/2016 numac 2016024189 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit houdende maatregelen betreffende de bestrijding van bepaalde exotische dierziekten type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 27/09/2016 numac 2016021075 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot gedeeltelijke uitvoering van de artikelen 8 en 9 van de wet van 6 juli 1920 houdende rechtspersoonlijkheid der Universitaire Stichting type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 26/09/2016 numac 2016203922 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 2003 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid ervan type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 26/09/2016 numac 2016203916 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen van vervaardiging van condenserende verwarmingsketels, voor vloer- of muurbevestiging, op stookolie of gas, in gietijzer, gelegen in Couvin en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machi type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 06/09/2016 numac 2016003305 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners voor het aanslagjaar 2016 (1) type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 21/09/2016 numac 2016000544 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 16/09/2016 numac 2016003279 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het beheerscontract tussen de Belgische Staat en de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 14/09/2016 numac 2016000543 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 09/09/2016 numac 2016203842 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeids type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 09/09/2016 numac 2016203841 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen uit de subsector breigoednijverheid en die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oo type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 09/09/2016 numac 2016000462 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop verdachte transacties, verdwijningen en diefstallen van precursoren voor explosieven worden gemeld type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 08/09/2016 numac 2016009442 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot goedkeuring van de in artikel 512, § 7, van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde lijst van uniforme evaluatiecriteria type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 08/09/2016 numac 2016009443 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Messancy van het vredegerecht van het kanton Aarlen en Messancy naar Aarlen type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 07/09/2016 numac 2016024157 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 21/09/2016 numac 2016203923 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot oprichting van paritaire subcomités voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen en tot vaststelling van hun benaming en hun bevoegdheid type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 23/09/2016 numac 2016012097 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 28/09/2016 numac 2016203224 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid, betreffende de maatregelen tot bevordering van de werkgele type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 22/09/2016 numac 2016022373 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende verlening van het burgerlijk ereteken type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 23/09/2016 numac 2016012096 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de uurlonen type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 23/09/2016 numac 2016018305 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 november 2009 betreffende de veterinairrechtelijke voorschriften voor aquacultuurdieren en de producten daarvan en betreffende de preventie en bestrijding van bepaalde ziekten bij waterdier type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 23/09/2016 numac 2016012100 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, betreffende het ervaringsbarema

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/08/2016 pub. 22/09/2016 numac 2016024177 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Hoge Raad van artsen-specialisten en van huisartsen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/08/2016 pub. 12/09/2016 numac 2016036387 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het zorgkrediet voor de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 30/08/2016 pub. 28/09/2016 numac 2016036402 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2004 betreffende de keuze voor en de vrijstelling van het volgen van een cursus in één van de erkende godsdiensten of een cursus niet-confessionele ze type besluit van de vlaamse regering prom. 30/08/2016 pub. 23/09/2016 numac 2016036427 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de invoering van het zorgkrediet type besluit van de vlaamse regering prom. 30/08/2016 pub. 03/10/2016 numac 2016036405 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de waarborgregeling in het basisonderwijs in het schooljaar 2016-2017 type besluit van de vlaamse regering prom. 30/08/2016 pub. 23/09/2016 numac 2016036381 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 11ter, 11sexies en 11novies van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de organisatie van het opleidingsaanbod in het volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 30/08/2016 pub. 20/09/2016 numac 2016036397 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs en van de regelgeving betreffende de studiebekrachtiging en de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwij type besluit van de vlaamse regering prom. 30/08/2016 pub. 23/09/2016 numac 2016036389 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002 inzake de organisatie van onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers in het gewoon voltijds secundair onderwijs, wat de lerarenomkadering betreft type besluit van de vlaamse regering prom. 30/08/2016 pub. 05/10/2016 numac 2016036410 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het basis- en secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

erratum

type erratum prom. 30/08/2016 pub. 23/11/2016 numac 2016000712 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones. - ERRATUM type erratum prom. 30/08/2016 pub. 16/02/2017 numac 2017010201 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones. - Erratum
^