B.S. Index van de afkondigingen van 14 november 2016

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/11/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016009546 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van een selectiecomité belast met de evaluatie van de kandidaturen voor de post van directeur van de analyse van de Veiligheid van de Staat type ministerieel besluit prom. 14/11/2016 pub. 01/12/2016 numac 2016024265 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 april 2014 tot benoeming van de leden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten type ministerieel besluit prom. 14/11/2016 pub. 06/01/2017 numac 2016029611 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van de Raad van bestuur van de « Haute Ecole Charlemagne » type ministerieel besluit prom. 14/11/2016 pub. 09/01/2017 numac 2016029612 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van de Raad van bestuur van de « Haute Ecole Charlemagne » type ministerieel besluit prom. 14/11/2016 pub. 03/02/2017 numac 2017020124 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de raad van bestuur van de « Haute Ecole Bruxelles Brabant »
^