B.S. Index van de afkondigingen van 5 december 2016

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/12/2016 pub. 09/12/2016 numac 2016003451 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd te type koninklijk besluit prom. 05/12/2016 pub. 17/02/2017 numac 2017020167 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten op de jaarrekening van de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen en de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging en van de verzekerings- en herverzekeringsonder type koninklijk besluit prom. 05/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016021095 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 2013 houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis type koninklijk besluit prom. 05/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016021096 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot verlenging van het mandaat van de leden van de beheerscommissie van het Belgisch telematicaonderzoeksnetwerk Belnet ressorterend onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, opgericht als Staatsdienst met a

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/12/2016 pub. 28/02/2017 numac 2017201158 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 05/12/2016 pub. 28/02/2017 numac 2017201159 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11, 12, 13 en 14 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 05/12/2016 pub. 19/06/2017 numac 2017012679 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 106 houdende erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 05/12/2016 pub. 27/02/2017 numac 2017201156 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02, 03, 04 en 23 van organisatieafdelingen 15 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 05/12/2016 pub. 27/02/2017 numac 2017201155 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02 en 03 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 05/12/2016 pub. 27/02/2017 numac 2017201154 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 05/12/2016 pub. 27/02/2017 numac 2017201153 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 11 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 05/12/2016 pub. 27/02/2017 numac 2017201152 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 05/12/2016 pub. 28/02/2017 numac 2017201157 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 04 en 11 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 05/12/2016 pub. 07/02/2017 numac 2017020122 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanwijzing van leden van de Pedagogische raad van de Haute Ecole Bruxelles-Brabant type ministerieel besluit prom. 05/12/2016 pub. 07/02/2017 numac 2017020121 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanwijzing van leden van de Pedagogische raad van de Haute Ecole Robert Schuman type ministerieel besluit prom. 05/12/2016 pub. 16/12/2016 numac 2016031805 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit tot vaststelling van het oproepings- en aanvullend formulier bij dopingcontroles en de formulieren die gebruikt moeten worden voor de aanvraag en de toekenning van een toestemming voor gebruik wegens therapeutische noodzaak type ministerieel besluit prom. 05/12/2016 pub. 19/12/2016 numac 2016031802 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2015 houdende organisatie van de sociale verhuurkantoren type ministerieel besluit prom. 05/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016021097 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de beheerscommissie van het Belgisch telematica-onderzoeksnetwerk BELNET ressorterend onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, opgericht als Staatsdienst met afzonderlijk b type ministerieel besluit prom. 05/12/2016 pub. 02/02/2017 numac 2016018424 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit betreffende de erkenning van instellingen en centra voor de afneming, de bereiding, de bewaring en de distributie van bloed en labiele bloedderivaten van menselijke oorsprong type ministerieel besluit prom. 05/12/2016 pub. 03/02/2017 numac 2017010367 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de sociale raad van de « Haute Ecole Albert Jacquard » type ministerieel besluit prom. 05/12/2016 pub. 03/02/2017 numac 2017010368 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de raad van bestuur van de « Haute Ecole Robert Schuman » type ministerieel besluit prom. 05/12/2016 pub. 06/02/2017 numac 2017020123 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanwijzing van leden van de Pedagogische raad van de Haute Ecole en Hainaut type ministerieel besluit prom. 05/12/2016 pub. 07/02/2017 numac 2017020125 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de raad van bestuur van de « Haute Ecole Albert Jacquard"

erratum

type erratum prom. 05/12/2016 pub. 12/12/2018 numac 2018015226 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de beheerscommissie van het Belgisch telematica-onderzoeksnetwerk BELNET ressorterend onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, opgericht als Staatsdienst met afzonderlijk b

overeenkomst

type overeenkomst prom. 05/12/2016 pub. 15/12/2016 numac 2016022478 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Verordening betreffende het elektronisch voorschrift binnen het ziekenhuis
^