B.S. Index van de afkondigingen van 6 december 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 06/12/2016 pub. 23/12/2016 numac 2016007497 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijziging van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de krijgsmacht

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/12/2016 pub. 15/12/2016 numac 2016009614 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie van 165.000 eur voor de werking van de Boeddhistische Unie van België type ministerieel besluit prom. 06/12/2016 pub. 07/02/2017 numac 2017010361 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Voorbereiding tot fytolicentie P1 » , gerangschikt op het niveau van het lager secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 06/12/2016 pub. 06/02/2017 numac 2017010359 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Bachelor directieassistent » , gerangschikt op het gebied van de economische en beheerswetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type type ministerieel besluit prom. 06/12/2016 pub. 06/02/2017 numac 2017010357 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Bachelor boekhouding » , gerangschikt op het gebied van de economische en beheerswetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type type ministerieel besluit prom. 06/12/2016 pub. 03/02/2017 numac 2017010362 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Bachelor : stage voor socioprofessionele integratie » gerangschikt op het niveau van de ingenieurswetenschappen en technologie van het hoger onderwijs voor sociale type ministerieel besluit prom. 06/12/2016 pub. 03/02/2017 numac 2017010360 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Voorbereiding tot fytolicentie P2 » , gerangschikt op het niveau van het lager secundair doorstromingsonderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 06/12/2016 pub. 03/02/2017 numac 2017010358 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « mecanicien auto-onderhoud » gerangschikt op het niveau van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 06/12/2016 pub. 19/06/2017 numac 2017012403 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 juli 2016 tot aanwijzing voor een ambt van waarnemend directeur van de pedagogische categorie van de Haute Ecole Charlemagne, georganiseerd door de Franse Gemeenschap

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 06/12/2016 pub. 24/03/2017 numac 2017011309 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2016/1813 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende goedkeuring van vier referentiemodellen voor de erkenning van de competenties in verband met het beroep van "Metselaar-Metselaarster" in het kader van het samenwerkingsakkoord type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 06/12/2016 pub. 10/05/2017 numac 2017011906 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2016/1565 van het college van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de goedkeuring van de nieuwe opleidingsprofielen voor hotelreceptionist en voor verdieping-verantwoordelijke opgesteld door de "Service francophone des métiers et des quali
^