B.S. Index van de afkondigingen van 20 december 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/12/2016 pub. 02/10/2017 numac 2017013300 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake arbeidsrecht in het kader van arbeidsongeschiktheid. - Duitse vertaling type wet prom. 20/12/2016 pub. 17/03/2017 numac 2017011098 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake landbouw. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 20/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016206258 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse bepalingen inzake arbeidsrecht in het kader van arbeidsongeschiktheid type wet prom. 20/12/2016 pub. 03/01/2017 numac 2016024303 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake landbouw type wet prom. 20/12/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017020021 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 september 2012 tot uitvoering van artikel 123 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/12/2016 pub. 08/02/2017 numac 2016206188 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 januari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de type koninklijk besluit prom. 20/12/2016 pub. 08/02/2017 numac 2016206189 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 januari 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse G type koninklijk besluit prom. 20/12/2016 pub. 08/02/2017 numac 2016206191 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers, betreffende de verlenging en de ophe type koninklijk besluit prom. 20/12/2016 pub. 08/02/2017 numac 2016206193 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 januari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende de s type koninklijk besluit prom. 20/12/2016 pub. 08/02/2017 numac 2016206187 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende het verlof syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 20/12/2016 pub. 08/02/2017 numac 2016205578 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de type koninklijk besluit prom. 20/12/2016 pub. 08/02/2017 numac 2016205646 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende d type koninklijk besluit prom. 20/12/2016 pub. 08/02/2017 numac 2016205577 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 januari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de leeftijdsgrens voor wat de toegang tot het recht type koninklijk besluit prom. 20/12/2016 pub. 08/02/2017 numac 2016204886 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende de werkloosheid met b type koninklijk besluit prom. 20/12/2016 pub. 08/02/2017 numac 2016204907 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende het tijdskrediet, de loopbaanv type koninklijk besluit prom. 20/12/2016 pub. 08/02/2017 numac 2016204883 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 november 2015, gesloten in het Paritair Comité voor bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de verhoging van de opleidingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 20/12/2016 pub. 09/02/2017 numac 2016205645 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector, betreffende de uitvoerin type koninklijk besluit prom. 20/12/2016 pub. 09/02/2017 numac 2016206182 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 februari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptiepr type koninklijk besluit prom. 20/12/2016 pub. 09/02/2017 numac 2016206185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juli 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementfabrieken, tot toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van de regeling van type koninklijk besluit prom. 20/12/2016 pub. 09/02/2017 numac 2016206186 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovere type koninklijk besluit prom. 20/12/2016 pub. 09/02/2017 numac 2016206190 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een ARAB-vergoeding aan de chauffeurs type koninklijk besluit prom. 20/12/2016 pub. 09/02/2017 numac 2016012228 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de wijziging en de coördinatie van het sociaal sector type koninklijk besluit prom. 20/12/2016 pub. 09/02/2017 numac 2016012234 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfs type koninklijk besluit prom. 20/12/2016 pub. 09/02/2017 numac 2016204885 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitg type koninklijk besluit prom. 20/12/2016 pub. 09/02/2017 numac 2016206184 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de syndicale waarborgen type koninklijk besluit prom. 20/12/2016 pub. 09/02/2017 numac 2016206181 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffende type koninklijk besluit prom. 20/12/2016 pub. 09/02/2017 numac 2016012205 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant en Henegouwen en de kwartsietgroeven in de pr type koninklijk besluit prom. 20/12/2016 pub. 09/02/2017 numac 2016204891 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende de werkloosheid met bedrijfstoeslag "zware beroepen" type koninklijk besluit prom. 20/12/2016 pub. 09/02/2017 numac 2016205477 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en type koninklijk besluit prom. 20/12/2016 pub. 08/02/2017 numac 2016204882 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, tot wijziging van de collectieve arbeidsove type koninklijk besluit prom. 20/12/2016 pub. 08/02/2017 numac 2016012204 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende de bezoldigings- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 20/12/2016 pub. 08/02/2017 numac 2016012235 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 20/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017030067 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 bestemd tot het dekken type koninklijk besluit prom. 20/12/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017020022 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 24bis, eerste lid, punt 9 en 34, § 1, O, van het koninklijk besluit van 21 december 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, betreffende de periodes van tijdskrediet op het e type koninklijk besluit prom. 20/12/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017020026 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 16, eerste lid, 1), van de wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van type koninklijk besluit prom. 20/12/2016 pub. 13/01/2017 numac 2016011556 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de oprichting van de Technische Commissie voor de Bouw type koninklijk besluit prom. 20/12/2016 pub. 12/01/2017 numac 2016015160 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 14-53-5 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 en bestemd voor de looncompensatie en de terugbetaling van vergoedingen e type koninklijk besluit prom. 20/12/2016 pub. 12/01/2017 numac 2016003475 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 bestemd to type koninklijk besluit prom. 20/12/2016 pub. 11/01/2017 numac 2016021102 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de toelage verleend aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn als tegemoetkoming in de personeelskosten zoals bedoeld in artikel 40 van de wet b type koninklijk besluit prom. 20/12/2016 pub. 11/01/2017 numac 2016000863 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een dotatie voor 2016 aan het Brussels Hoofdstedelijk gewest ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige verrichte uitgaven die verbonden zijn aan de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de Euro type koninklijk besluit prom. 20/12/2016 pub. 09/01/2017 numac 2017200030 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot ontbinding van de bijzondere vakantiekas opgericht binnen de Ijzer- en staalnijverheid type koninklijk besluit prom. 20/12/2016 pub. 09/01/2017 numac 2016011560 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1959 tot reglementering van het gebruik van springstoffen in gesteente in open ontginningswerken van graverijen en groeven type koninklijk besluit prom. 20/12/2016 pub. 27/12/2016 numac 2016009599 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 en G2 voor het burgerlijk jaar 2017 type koninklijk besluit prom. 20/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017200001 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de uitwisseling en koppeling van informatie en gegevens tussen het Federaal Agentschap voor nucleaire controle en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu type koninklijk besluit prom. 20/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017200002 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de uitwisseling en koppeling van informatie en gegevens tussen het Federaal Agentschap voor nucleaire controle en het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 20/12/2016 pub. 08/02/2017 numac 2016012202 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld i type koninklijk besluit prom. 20/12/2016 pub. 08/02/2017 numac 2016012201 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders van de rijst- e type koninklijk besluit prom. 20/12/2016 pub. 08/02/2017 numac 2016205576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/12/2016 pub. 24/01/2017 numac 2017010094 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de bewijsvoering met betrekking tot de subsidiëring van de animatiewerking in de woonzorgcentra en de centra voor kortverblijf, en van de personeelsleden met een ex-DAC- en ex-gescostatuut in de ouderenzorg type ministerieel besluit prom. 20/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016036701 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 13 en bijlage 3 van het ministerieel besluit van 13 juli 2015 houdende uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2014 tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betali type ministerieel besluit prom. 20/12/2016 pub. 22/02/2017 numac 2016014394 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende oprichting en samenstelling van basisoverlegcomités voor de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer type ministerieel besluit prom. 20/12/2016 pub. 22/02/2017 numac 2016014393 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende oprichting en samenstelling van tussenoverlegcomités voor de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer type ministerieel besluit prom. 20/12/2016 pub. 17/02/2017 numac 2017010604 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van vervoerders die belast worden met de openbaredienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobilite type ministerieel besluit prom. 20/12/2016 pub. 18/01/2017 numac 2016036693 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2012 tot bepaling van de nitraatresidudrempelwaarde, vermeld in artikel 14, § 1, tweede lid, van het type ministerieel besluit prom. 20/12/2016 pub. 26/10/2017 numac 2017013680 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit tot herverdeling van de niet gebruikte uren van de urenquota voor het jaar 2015 voor de gezins- of bejaardenhulpen van de diensten voor thuiszorg type ministerieel besluit prom. 20/12/2016 pub. 31/01/2017 numac 2017010156 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van negen coöperatieve vennootschappen

bijakte

type bijakte prom. 20/12/2016 pub. 20/01/2017 numac 2017010049 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Bijkomende Overeenkomst bij het eerste Beheerscontract tussen de Belgische Staat en de Naamloze Vennootschap van Publiek recht "Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden" van 1 april 2014

erratum

type erratum prom. 20/12/2016 pub. 16/01/2017 numac 2017020009 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken. - Erratum
^