B.S. Index van de afkondigingen van 27 december 2016

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/12/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017010080 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de uitgifteprijs van de herdenkingsmuntstukken die in 2017 worden uitgegeven

omzendbrief

type omzendbrief prom. 27/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016009670 bron federale overheidsdienst justitie Omzendbrief betreffende de wet van 25 december 2016 tot wijziging van de artikelen 335 en 335ter van het Burgerlijk Wetboek betreffende de wijze van naamsoverdracht aan het kind
^