B.S. Index van de afkondigingen van 10 januari 2017

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/01/2017 pub. 01/03/2017 numac 2016012264 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 februari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, tot vervanging van de bijlage bij de collectieve arb type koninklijk besluit prom. 10/01/2017 pub. 28/02/2017 numac 2016205818 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 februari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, tot wijziging van het artikel 8.1. van de collectieve arbeidsovereenk type koninklijk besluit prom. 10/01/2017 pub. 28/02/2017 numac 2016205778 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfs type koninklijk besluit prom. 10/01/2017 pub. 28/02/2017 numac 2016205787 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, tot verbetering van de collectieve arbeidsov type koninklijk besluit prom. 10/01/2017 pub. 28/02/2017 numac 2016205732 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstal type koninklijk besluit prom. 10/01/2017 pub. 28/02/2017 numac 2016205438 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, betreffende het behoud van de lagere leeftijd type koninklijk besluit prom. 10/01/2017 pub. 28/02/2017 numac 2016205435 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar type koninklijk besluit prom. 10/01/2017 pub. 28/02/2017 numac 2016012227 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies L type koninklijk besluit prom. 10/01/2017 pub. 28/02/2017 numac 2016205427 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, tot wijzigi type koninklijk besluit prom. 10/01/2017 pub. 28/02/2017 numac 2016205432 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de toekenning van uitkeringen bij landingsbanen type koninklijk besluit prom. 10/01/2017 pub. 28/02/2017 numac 2016205890 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 februari 2016, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden, betreffende de verhoging van het aantal overuren waarvoor de arbeider ka type koninklijk besluit prom. 10/01/2017 pub. 28/02/2017 numac 2016206159 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende d type koninklijk besluit prom. 10/01/2017 pub. 01/03/2017 numac 2016012275 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld i type koninklijk besluit prom. 10/01/2017 pub. 01/03/2017 numac 2016012273 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de maalderijen en onderneming type koninklijk besluit prom. 10/01/2017 pub. 01/03/2017 numac 2016012237 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementfabrieken, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de werknemers type koninklijk besluit prom. 10/01/2017 pub. 01/03/2017 numac 2016206160 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de werkzekerheid type koninklijk besluit prom. 10/01/2017 pub. 01/03/2017 numac 2016206163 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf type koninklijk besluit prom. 10/01/2017 pub. 01/03/2017 numac 2016206162 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2009 betreffende d type koninklijk besluit prom. 10/01/2017 pub. 01/03/2017 numac 2016206170 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, tot wijziging van de nationale kaderovereenkomst van 21 decemb type koninklijk besluit prom. 10/01/2017 pub. 01/03/2017 numac 2016206171 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 januari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor toeristische attracties, betreffende diverse bepalingen van het sectorakkoord 2015-2016 type koninklijk besluit prom. 10/01/2017 pub. 28/02/2017 numac 2016206172 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeensc type koninklijk besluit prom. 10/01/2017 pub. 28/02/2017 numac 2016204614 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 november 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de ijzernijverheid, betreffende de invoering van een tijdelijk stelsel van werkloosheid met bedrij type koninklijk besluit prom. 10/01/2017 pub. 28/02/2017 numac 2016205009 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitg type koninklijk besluit prom. 10/01/2017 pub. 28/02/2017 numac 2016204991 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 20 type koninklijk besluit prom. 10/01/2017 pub. 24/01/2017 numac 2017010255 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit dat de minister van Financiën machtigt tot voortzetting, in 2017, van de uitgifte van de leningen genaamd "Lineaire obligaties", van de leningen genaamd "Staatsbons", alsook van "Euro Medium Term Notes" type koninklijk besluit prom. 10/01/2017 pub. 20/01/2017 numac 2017010231 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juni 2009 betreffende de samenstelling en de werkwijze van de Adviesraad inzake voedingsbeleid en gebruik van andere consumptieproducten type koninklijk besluit prom. 10/01/2017 pub. 18/01/2017 numac 2016206257 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type koninklijk besluit prom. 10/01/2017 pub. 01/03/2017 numac 2016206169 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 februari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de indeling van de arbeiders die in de ondernemingen van vleesc type koninklijk besluit prom. 10/01/2017 pub. 16/01/2017 numac 2017010138 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot benoeming van de heer Axel DESMEDT als lid van de Raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 10/01/2017 pub. 16/01/2017 numac 2017010142 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot benoeming van de heer Jack HAMANDE als lid van de Raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 10/01/2017 pub. 16/01/2017 numac 2017010137 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende benoeming van de heer Luc VANFLETEREN als lid van de Raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 10/01/2017 pub. 16/01/2017 numac 2017010136 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot benoeming van de heer Michel VAN BELLINGHEN als voorzitter van de Raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 10/01/2017 pub. 17/01/2017 numac 2017010098 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor het jaar 2017 type koninklijk besluit prom. 10/01/2017 pub. 27/01/2017 numac 2017010191 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit waarbij een vennootschap gelast wordt de inning en verdeling te verzekeren van de jaarlijkse aanvullende vergoeding van uitvoerende kunstenaars type koninklijk besluit prom. 10/01/2017 pub. 23/02/2017 numac 2016012241 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 10/01/2017 pub. 24/02/2017 numac 2016205736 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende het sectorakkoord 2015-2016 type koninklijk besluit prom. 10/01/2017 pub. 24/02/2017 numac 2016205784 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 nove type koninklijk besluit prom. 10/01/2017 pub. 22/02/2017 numac 2016012270 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 januari 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bittersp type koninklijk besluit prom. 10/01/2017 pub. 22/02/2017 numac 2016205789 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 oktober 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het outplacement, de sectorale tewerk type koninklijk besluit prom. 10/01/2017 pub. 23/02/2017 numac 2016205426 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, tot uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103, geslot type koninklijk besluit prom. 10/01/2017 pub. 24/02/2017 numac 2016206038 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende het recht op tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van type koninklijk besluit prom. 10/01/2017 pub. 24/02/2017 numac 2016205780 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de vaststelling van nadere maatregelen ten voordele

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/01/2017 pub. 28/02/2017 numac 2017020270 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vaststelling van het Compendium voor Monsterneming en Analyse type ministerieel besluit prom. 10/01/2017 pub. 08/02/2017 numac 2017020134 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de raad van bestuur van de « Haute Ecole Robert Schuman » type ministerieel besluit prom. 10/01/2017 pub. 06/02/2017 numac 2017020135 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de raad van bestuur van de « Haute Ecole Charlemagne »

omzendbrief

type omzendbrief prom. 10/01/2017 pub. 12/01/2017 numac 2016009648 bron federale overheidsdienst justitie Omzendbrief betreffende het opmaken van de lijsten van gezworenen type omzendbrief prom. 10/01/2017 pub. 27/01/2017 numac 2017010284 bron federale overheidsdienst justitie Omzendbrief betreffende het opmaken van de lijsten van gezworenen. - Duitse vertaling
^