B.S. Index van de afkondigingen van 1 februari 2017

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/02/2017 pub. 07/02/2017 numac 2017010507 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit van 14 december 2016 waarmee de heren Andy DETAILLE, Didier VANDERHASSELT, Piet HEIRBAUT, Jeroen VERGEYLEN, Timon Bo SALOMONSON, Jan DE PRETER, Bart PENNEWAERT, Mathias BOGAERT, Peter VAN KEMSEKE, Hugo VERBIST, Bart DE GROOF, Michel VER

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/02/2017 pub. 15/02/2017 numac 2017010611 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het reglement van de "Office de la Naissance et de l'Enfance » betreffende de opvangvergunning type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/02/2017 pub. 15/02/2017 numac 2017010617 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van een Regeringscommissaris bij de Université de Liège type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/02/2017 pub. 27/02/2017 numac 2017010830 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het organiek reglement van de « Office de la Naissance et de l'Enfance » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/02/2017 pub. 28/02/2017 numac 2017010825 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot opheffing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 maart 2005 tot vaststelling van de lijst van de doctoraatscholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/02/2017 pub. 07/03/2017 numac 2017010829 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels voor de deeltijdse scholarisatie bedoeld in § 4bis, 4°, van artikel 1 van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht

arrest

type arrest prom. 01/02/2017 pub. 09/02/2017 numac 2017010579 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van de Raad van beheer van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen tot vaststelling van het personeelsplan van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen
^