B.S. Index van de afkondigingen van 25 februari 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 25/02/2017 pub. 12/06/2019 numac 2019011649 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Luxemburg op 14 april 2014, tot wijziging van de Overeenkomst tussen België en Ierland tot het vermijden van dubbele belasting en van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, onder

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/02/2017 pub. 25/09/2017 numac 2017020555 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit betreffende toekenning eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden type koninklijk besluit prom. 25/02/2017 pub. 25/09/2017 numac 2017020552 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden type koninklijk besluit prom. 25/02/2017 pub. 25/09/2017 numac 2017020550 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden type koninklijk besluit prom. 25/02/2017 pub. 06/03/2017 numac 2017010542 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten die gelden voor de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen type koninklijk besluit prom. 25/02/2017 pub. 23/03/2017 numac 2017030115 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van de dotatie voor 2017 ten bate van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 25/02/2017 pub. 17/03/2017 numac 2017010981 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit met betrekking tot bepaalde openbare alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheervennootschappen, en houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 25/02/2017 pub. 16/03/2017 numac 2017011241 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming en vervanging van een lid van de raad van bestuur van de Nationale Delcrederedienst type koninklijk besluit prom. 25/02/2017 pub. 10/03/2017 numac 2017010983 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de arbeidsongevallen en de beroepsziekten in de overheidssector

omzendbrief

type omzendbrief prom. 25/02/2017 pub. 18/04/2017 numac 2017040069 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Omzendbrief betreffende de afsluiting van de rekeningen voor het dienstjaar 2016 van de openbare centra voor maatschappelijk Welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
^