B.S. Index van de afkondigingen van 20 april 2017

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/04/2017 pub. 10/05/2017 numac 2017202359 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 juni 2015 tot aanwijzing van de leden van de "Conseil wallon du bien-être des animaux" ingesteld bij het decreet van 22 januari 2015 houdende oprichting van de "Conseil wallon du bie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/04/2017 pub. 04/05/2017 numac 2017011771 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vaststelling van de taalkaders van het personeel van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/04/2017 pub. 03/05/2017 numac 2017011820 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het bijzonder bestemmingsplan nr. 09-01 "Tour & Taxis" van de Stad Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/04/2017 pub. 28/04/2017 numac 2017011759 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, houdende wijzigingen aan het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 4 juli 2013 tot benoeming van de leden en de Voorzitter van de Raad voor gebruikers van elektri type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/04/2017 pub. 26/04/2017 numac 2017011797 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 2 juli 2015 houdende benoeming van de leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/04/2017 pub. 12/07/2017 numac 2017030551 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanduiding van de ambtenaren belast met het verslag over de follow-up van de aanzienlijke effecten van de inwerkingtreding van het gewestelijk bestemmingsplan op het milieu type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/04/2017 pub. 26/04/2017 numac 2017011768 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de onteigening omwille van openbaar nut van 3 perceeldelen gekadastreerd 6de divisie, sectie G, 415/m/2, 415/k/2, 415/p/2 gelegen Molensteenstraat te Ukkel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/04/2017 pub. 26/04/2017 numac 2017011798 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanduiding van de leden van het Beheerscomité van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/04/2017 pub. 16/05/2017 numac 2017070072 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de SPAQuE ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen op de locatie "Verrerie des Ancres" te Charleroi type besluit van de waalse regering prom. 20/04/2017 pub. 16/05/2017 numac 2017070074 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de SPAQuE ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen op de locatie "HORLOZ" te Luik type besluit van de waalse regering prom. 20/04/2017 pub. 16/05/2017 numac 2017070073 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de SPAQuE ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen op de locatie "LUMAT" te Charleroi type besluit van de waalse regering prom. 20/04/2017 pub. 16/05/2017 numac 2017070069 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de "SPAQuE" ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen in de locatie "Garocentre Magna Park" te La Louvière type besluit van de waalse regering prom. 20/04/2017 pub. 16/05/2017 numac 2017070070 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de "SPAQuE" ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen in de locatie "Mons Grands Prés" te Bergen type besluit van de waalse regering prom. 20/04/2017 pub. 16/05/2017 numac 2017070068 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de "SPAQuE" ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen in de locatie "Probeldhom " te Frameries type besluit van de waalse regering prom. 20/04/2017 pub. 16/05/2017 numac 2017070067 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de SPAQuE ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen op de bedrijfsruimte "Les Vanneaux " te Colfontaine type besluit van de waalse regering prom. 20/04/2017 pub. 16/05/2017 numac 2017070071 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de "SPAQuE" ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen in de locatie "SA Produits Chimiques d'Auvelais" te Sambreville type besluit van de waalse regering prom. 20/04/2017 pub. 05/05/2017 numac 2017202269 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning en tot uitvoering van type besluit van de waalse regering prom. 20/04/2017 pub. 08/05/2017 numac 2017202276 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vervanging van het lid van de onafhankelijke overheid voor de controle en de opvolging inzake luchthavengeluidshinder dat gespecialiseerd is in geluidshinder type besluit van de waalse regering prom. 20/04/2017 pub. 05/05/2017 numac 2017202272 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel D.195, § 2, van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt type besluit van de waalse regering prom. 20/04/2017 pub. 05/05/2017 numac 2017202271 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot verlenging van de mandaten van de leden van de Afvalcommissie ingesteld bij artikel 33 van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen type besluit van de waalse regering prom. 20/04/2017 pub. 05/05/2017 numac 2017202241 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van een referentiesysteem voor de validering van de vaardigheden genomen op grond van de samenwerkingsovereenkomst van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden type besluit van de waalse regering prom. 20/04/2017 pub. 05/05/2017 numac 2017202270 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering van 11 september 2008 tot toekenning van een ambtstoelage aan de personeelsleden die de functie van preventie-adviseur uitoefenen

decreet

type decreet prom. 20/04/2017 pub. 03/05/2017 numac 2017202190 bron waalse overheidsdienst Decreet tot toekenning van de titel van stad aan de gemeente Tubeke

beschikking

type beschikking prom. 20/04/2017 pub. 24/04/2017 numac 2017011746 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Verdrag van Minamata inzake kwik, aangenomen in Kumamoto op 10 oktober 2013

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 20/04/2017 pub. 11/05/2017 numac 2017011904 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2017/471 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende goedkeuring van een referentiesysteem voor de erkenning van competenties voor het beroep van "industrieel schilder" in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 b type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 20/04/2017 pub. 03/05/2017 numac 2017011854 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2017/477 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 27 juni 2013 houdende benoeming van de leden van de Brusselse Franstalige Adviesraad voor Bijstand a type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 20/04/2017 pub. 10/05/2017 numac 2017011903 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2017-456 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de vervanging van een plaatsvervangend lid dat de Dienst Opleiding KMO vertegenwoordigt binnen de raad van bestuur van de "Office francophone de la Formation en alternance"
^