B.S. Index van de afkondigingen van 24 mei 2017

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/05/2017 pub. 30/05/2017 numac 2017012262 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 november 2015 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen betreffende de erkenning van laboratoria type ministerieel besluit prom. 24/05/2017 pub. 06/06/2017 numac 2017012415 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en verbod op het op de markt brengen van het traphekje "Safrane Black", artikel w418, van het merk "First Baby Safety" type ministerieel besluit prom. 24/05/2017 pub. 09/06/2017 numac 2017012574 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 oktober 2016 tot aanduiding van de ereconsulaire posten bevoegd om noodreisdocumenten af te geven

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017070140 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de bijlage bij het besluit van de Waalse Regering van 21 april 2016 tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « Les Coteaux de Martinrive » te Aywaille en Rouvreux type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2017 pub. 20/07/2017 numac 2017070138 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « La Carrière de Merlemont et Rinval » te Merlemont type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2017 pub. 20/07/2017 numac 2017070136 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « Au Brûlé » te Marche-en-Famenne type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2017 pub. 20/07/2017 numac 2017070137 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « Le Rivage de Léaucourt » te Obigies type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2017 pub. 20/07/2017 numac 2017070135 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « Le Fond des Mazis » te Schaltin type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017070153 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het erkende natuurreservaat « Tibautiène » te Gedinne type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017070152 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het erkende natuurreservaat « La Vallée de la Houille » te Gedinne type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017070150 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « Le Courtil Gras » te Tongre-Notre-Dame type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017070151 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het erkende natuurreservaat « Boutonville » te Chimay type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017070139 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het erkende natuurreservaat « Le Confluent » te Rixensart type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017070142 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « Rechtervenn » te Recht en Crombach type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2017 pub. 21/11/2017 numac 2017205945 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vervanging van bijlage 5 bij het Waals Toerismewetboek Erratum type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2017 pub. 26/07/2017 numac 2017070149 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de omtrek en de voorwaarden voor het beheer van het domaniale natuurreservaat « Le Plateau des Tailles » te Wibrin , Samrée (La Roche-en-Ardenne), Dochamps, Grandménil en Odeigne (Manhay) type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2017 pub. 26/07/2017 numac 2017070148 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « La Vallée de l'Eiterbach » te Sankt-Vith, Lommersweiler en Meyerode en Meyerode en Wallerode (Amblève) type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2017 pub. 26/07/2017 numac 2017070147 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « Le Trî du Camp » te Senzeilles type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2017 pub. 25/07/2017 numac 2017070143 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de omtrek en de voorwaarden voor het beheer van het erkende natuurreservaat « La Plate dessous les Monts » te Habay, Etalle en Tintigny type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2017 pub. 25/07/2017 numac 2017070145 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het domaniale natuurreservaat « Glain » en waarbij de percelen van de erkende natuurreservaten van Beho, Bovigny, « Grande Fontaine » en « Fagne Betzen » te Gouvy en Vielsalm worden opgenomen type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2017 pub. 25/07/2017 numac 2017070146 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de omtrek en de voorwaarden voor het beheer van het erkende natuurreservaat « Rechterbach » te Sankt-Vith en Stavelot type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2017 pub. 25/07/2017 numac 2017070144 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de omtrek en de voorwaarden voor het beheer van het erkende natuurreservaat « Logbiermé » te Trois Ponts type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017070141 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het domaniale natuurreservaat « La Fagne de Polleur et de Grand Biseu » te Francorchamps type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017070132 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het erkende natuurreservaat « Baquet » te Doische en Hastière type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017070133 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het erkend natuurreservaat « La Vallée du Martin Moulin » te Houffalize type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2017 pub. 16/06/2017 numac 2017203209 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot erkenning van de "Association pour la Promotion des Protéagineux et des Oléagineux" als producentenorganisatie voor de sector van de andere producten van bijlage I, deel XXIV van Verordening nr. 1308/2013 van het Euro type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2017 pub. 15/06/2017 numac 2017203189 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het decreet van 10 april 2003 betreffende de financiële incentives voor de opleiding van werknemers die bij een onderneming in dienst zijn en het besluit van de Waalse Regering van 1 april 2004 tot uitvoer type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2017 pub. 15/06/2017 numac 2017203191 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 10 december 2015 tot aanwijzing van de leden van de Commissie P.M.T.I.C. type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2017 pub. 15/06/2017 numac 2017203198 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2014 tot aanwijzing van de leden van de Commissie van de centra voor socioprofessionele inschakeling type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2017 pub. 15/06/2017 numac 2017203190 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 oktober 2015 tot aanwijzing van de leden van de Commissie "Cheques" ingesteld bij het decreet van 10 april 2003 betreffende de financiële incentives voor de opleid type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2017 pub. 13/06/2017 numac 2017203085 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de inhoud en de uitwerkingsmodaliteiten van het landschapshandvest van de natuurparken type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2017 pub. 09/06/2017 numac 2017203009 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij het mandaat van de bestuurders bij de "Société wallonne du Logement" wordt verlengd type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2017 pub. 09/06/2017 numac 2017012491 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vervanging van bijlage 7 bij het Waals Toerismewetboek type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2017 pub. 16/06/2017 numac 2017203192 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2009 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Commission régionale de l'aménagement du territoire" type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2017 pub. 23/06/2017 numac 2017203329 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 20 oktober 2016 betreffende de erkenning van de initiatieven van sociale economie en de erkenning en de subsidiëring van de inschakelingsbedrijven type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2017 pub. 09/06/2017 numac 2017012490 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vervanging van bijlage 7 bij het Waals Toerismewetboek type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017070134 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het bosreservaat "Landelies" te Landelies en tot vaststelling van zijn bijzonder beheersplan type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017070131 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het erkende natuurreservaat « Les Aisances de Moyen » te Chiny type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017203553 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het voorontwerp van wijziging van het saneringsplan per onderstroomgebied van de stroomafwaartse Maas en van de Oise en waarbij de voorgelegde wijzigingen niet aan een milieueffectbeoordeling onderworpen type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017203556 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het voorontwerp van wijziging van het saneringsplan per onderstroomgebied van de Haine en waarbij de voorgelegde wijzigingen niet aan een milieueffectbeoordeling onderworpen worden type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017203555 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het voorontwerp van wijziging van het saneringsplan per onderstroomgebied van de Dender en waarbij de voorgelegde wijzigingen niet aan een milieueffectbeoordeling onderworpen worden type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017203554 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijziging van het saneringsplan per onderstroomgebied van de Zenne type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2017 pub. 05/07/2017 numac 2017203544 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij wordt besloten tot de landinrichting "Soile et Affluents" over te gaan

decreet

type decreet prom. 24/05/2017 pub. 03/07/2017 numac 2017012844 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende verschillende technische et organisatiemaatregelen inzake onderwijs

erratum

type erratum prom. 24/05/2017 pub. 06/11/2017 numac 2017013915 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vervanging van bijlage 7 bij het Waals Toerismewetboek. - Erratum type erratum prom. 24/05/2017 pub. 30/06/2017 numac 2017203477 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het decreet van 10 april 2003 betreffende de financiële incentives voor de opleiding van werknemers die bij een onderneming in dienst zijn en het besluit van de Waalse Regering van 1 april 2004 tot uitvoer
^