B.S. Index van de afkondigingen van 1 juni 2017

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/06/2017 pub. 13/07/2018 numac 2018040165 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "L. Orthopedie en traumatologie" van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaar type ministerieel besluit prom. 01/06/2017 pub. 02/08/2017 numac 2017204033 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 01/06/2017 pub. 22/06/2017 numac 2017012565 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 februari 2016 tot bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van de subsidies, vermeld in artikel 3, § 4, artikel 4, 8, eerste lid, artikel 9, § 1, eerste en achtste lid, type ministerieel besluit prom. 01/06/2017 pub. 07/07/2017 numac 2017012577 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "L. Orthopedie en traumatologie" van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaar

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/06/2017 pub. 09/06/2017 numac 2017012528 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de bedrijfsvervoerplannen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/06/2017 pub. 21/12/2018 numac 2018015364 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van de gewestelijke waarborg voor het uitgifteprogramma van thesauriebewijzen van het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën

decreet

type decreet prom. 01/06/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017203782 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen type decreet prom. 01/06/2017 pub. 09/06/2017 numac 2017203058 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van de artikelen L4124-1, L4135-3 en L4142-7 van het Wetboek van de Plaatselijke Democratie en de Decentralisatie wat betreft de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen type decreet prom. 01/06/2017 pub. 10/07/2017 numac 2017030429 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 20 februari 2017 tussen de Federale Overheid, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest met betrekking tot het beheer van de dienst voor de regularisatie van gewestelijke belasting

omzendbrief

type omzendbrief prom. 01/06/2017 pub. 19/06/2017 numac 2017012606 bron region de bruxelles-capitale Omzendbrief betreffende de richtlijnen voor het indienen van de rekeningen van de politiezones voor het dienstjaar 2016
^