B.S. Index van de afkondigingen van 7 juni 2017

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/06/2017 pub. 15/06/2017 numac 2017012611 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 maart 2013 betreffende het toezicht, de fytosanitaire controles en de te nemen maatregelen met betrekking tot het houten verpakkingsmateriaal dat gebruikt wordt voor het vervoer van sp type ministerieel besluit prom. 07/06/2017 pub. 12/07/2017 numac 2017030552 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de adjunct-directeur van de "Ecole nationale supérieure des Arts visuels de la Cambre" . - Uittreksel. - Erratum type ministerieel besluit prom. 07/06/2017 pub. 04/07/2017 numac 2017012915 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot aanpassing van een aantal formulieren naar aanleiding van de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning type ministerieel besluit prom. 07/06/2017 pub. 29/06/2017 numac 2017012825 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de directeur van de "Ecole nationale supérieure des Arts visuels de la Cambre" . - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 07/06/2017 pub. 29/06/2017 numac 2017012824 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de adjunct-directeur van de "Ecole nationale supérieure des Arts visuels de la Cambre" . - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 07/06/2017 pub. 29/06/2017 numac 2017012650 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 april 2010 tot bepaling van de materies die in het engels onderwezen kunnen worden binnen de Krijgsmacht type ministerieel besluit prom. 07/06/2017 pub. 29/06/2017 numac 2017012627 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 januari 2016 houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 07/06/2017 pub. 16/06/2017 numac 2017012584 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot goedkeuring van de Technische Code voor de bedrijfsvoering, het toezicht, het onderhoud en de inspecties van installaties voor het vervoer door middel van leidingen type ministerieel besluit prom. 07/06/2017 pub. 16/06/2017 numac 2017012582 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot goedkeuring van de Technische Code betreffende de veiligheidsmaatregelen bij het ontwerp en de constructie van installaties voor het vervoer door middel van leidingen type ministerieel besluit prom. 07/06/2017 pub. 16/06/2017 numac 2017012583 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot goedkeuring van de Technische Code betreffende het veiligheidsbeheersysteem van installaties voor het vervoer door middel van leidingen type ministerieel besluit prom. 07/06/2017 pub. 16/06/2017 numac 2017012580 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot goedkeuring van de Technische Code betreffende de risicoanalyse van vervoersinstallaties voor brandbare en oxiderende producten

omzendbrief

type omzendbrief prom. 07/06/2017 pub. 05/12/2017 numac 2017012746 bron federale overheidsdienst justitie Omzendbrief betreffende de inwerkingtreding en de toepassing van de Overeenkomst nr. 34 inzake de afgifte van meertalige en gecodeerde uittreksels uit en attesten van akten van de burgerlijke stand, en bijlagen, gedaan te Straatsburg op 14 maart 2014

lijst

type lijst prom. 07/06/2017 pub. 19/06/2017 numac 2017012639 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket
^