B.S. Index van de afkondigingen van 9 juni 2017

Snelle toegang:

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/06/2017 pub. 27/06/2017 numac 2017012745 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning en subsidiëring van de gelijkebehandelingsbureaus type besluit van de vlaamse regering prom. 09/06/2017 pub. 13/07/2017 numac 2017030468 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2012 betreffende het verlenen van investeringssubsidies voor culturele infrastructuur met bovenlokaal belang type besluit van de vlaamse regering prom. 09/06/2017 pub. 13/07/2017 numac 2017030452 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van het provisioneel krediet, ingeschreven onder begrotingsartikel EB0-1EEG2AA-PR naar begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017 type besluit van de vlaamse regering prom. 09/06/2017 pub. 11/07/2017 numac 2017040342 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake breedband type besluit van de vlaamse regering prom. 09/06/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017012926 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitbreiding en de overheveling van de onderwijsbevoegdheid van centra voor volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 09/06/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017012925 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de Master of Transatlantic Affairs als nieuwe opleiding van het Europacollege type besluit van de vlaamse regering prom. 09/06/2017 pub. 29/06/2017 numac 2017012840 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen en het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor type besluit van de vlaamse regering prom. 09/06/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030721 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de uitbreiding van de doelgroep die in aanmerking komt voor een zero-emissiepremie

decreet

type decreet prom. 09/06/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017012934 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het protocol betreffende de conventie over gedwongen arbeid van 1930, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar honderdenderde zitting in Genève op 11 juni 2014 type decreet prom. 09/06/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017012932 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het verdrag nr. 188 betreffende het werk in de visserijsector, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie in haar zesennegentigste zitting in Genève op 14 juni 2007
^