B.S. Index van de afkondigingen van 15 juni 2017

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/06/2017 pub. 11/07/2017 numac 2017030454 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de vastlegging van de bevolkingsprojecties voor de toepassing van de programmacijfers voor een aantal thuiszorgvoorzieningen type ministerieel besluit prom. 15/06/2017 pub. 27/06/2017 numac 2017203384 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij de visvangst tijdelijk verboden wordt op de Semois stroomafwaarts van de naaldstuw in Bouillon type ministerieel besluit prom. 15/06/2017 pub. 28/06/2017 numac 2017012859 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de verlenging van de indieningstermijn van het standaardaanvraagformulier tot deelname aan de proefomgeving voor experimentele woonvormen type ministerieel besluit prom. 15/06/2017 pub. 03/07/2017 numac 2017012891 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de vaststelling van de evaluatiecriteria met betrekking tot de programmatie van de diensten voor oppashulp type ministerieel besluit prom. 15/06/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017012933 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van het aantal regio's per provincie en voor het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en het maximale aantal te erkennen regionale dienstencentra per regio type ministerieel besluit prom. 15/06/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017012935 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van het aantal regio's per provincie en voor het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en het maximale aantal te erkennen diensten voor oppashulp per regio

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/06/2017 pub. 04/08/2017 numac 2017030782 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de verdeling van de betrekkingen en van de subsidies inzake de professionele inschakeling van jongeren uit instellingen voor alternerend onderwijs bij de gemeentebesturen voor het scho type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/06/2017 pub. 21/06/2017 numac 2017012712 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van leden, van de voorzitter en van de ondervoorzitter van de raad van bestuur van de Haven van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/06/2017 pub. 07/07/2017 numac 2017012874 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering en van het Besluit

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/06/2017 pub. 25/07/2017 numac 2017203913 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 februari 2014 tot toekenning van toelagen aan de ondernemingen en aan de representatieve organisaties van ondernemingen ter verbetering van de energetische effici√ę type besluit van de waalse regering prom. 15/06/2017 pub. 11/07/2017 numac 2017203612 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de Waalse Ambtenarencode met het oog op de uitvoering van verscheidene maatregelen van het kwalitatief onderdeel van de sectorovereenkomst 2013-2016 met betrekking tot de statutaire betrekkingen, het welzij type besluit van de waalse regering prom. 15/06/2017 pub. 20/07/2017 numac 2017203824 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van het statuut van de wetenschappelijke personeelsleden

decreet

type decreet prom. 15/06/2017 pub. 10/09/2018 numac 2018031785 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest betreffende de uitvoering van de verordening nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad type decreet prom. 15/06/2017 pub. 28/06/2017 numac 2017203402 bron waalse overheidsdienst Decreet tot opheffing van het decreet van 22 april 2010 houdende het statuut van de reisbureaus en van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2010 houdende het statuut van de reisbureaus

document

type document prom. 15/06/2017 pub. 27/09/2017 numac 2017031246 bron brussels hoofdstedelijk gewest Zonekaart die het stelsel van toegestane parkeerplaatsen voor de kantoorgebouwen nader omschrijft in verband met de toegankelijkheidskaart van de GSV

erratum

type erratum prom. 15/06/2017 pub. 08/08/2017 numac 2017040562 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van het aantal regio's per provincie en voor het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en het maximale aantal te erkennen diensten voor oppashulp per regio. - Erratum

arrest

type arrest prom. 15/06/2017 pub. 30/06/2017 numac 2017012846 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de leidend ambtenaar tot aanstelling van met het toezicht belaste personeelsleden bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 15/06/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017030625 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2017/965 van het college van de Franse Gemeenschapscommissie houdende uitvoering van het kaderakkoord tot samenwerking betreffende de alternerende opleiding, afgesloten te Brussel op 24 oktober 2008 tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 15/06/2017 pub. 20/09/2017 numac 2017013109 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2017/906 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot aanwijzing van de leden van de commissie voor de toegang tot de administratieve bestuursdocumenten opgericht bij decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 11 juli 1996 betreffe
^