B.S. Index van de afkondigingen van 17 juni 2017

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/06/2017 pub. 11/07/2017 numac 2017030444 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie aan de Wereldgezondheidsorganisatie voor de bijdrage 2016-2017 van België aan de Kaderovereenkomst over tabaksbeheersing
^