B.S. Index van de afkondigingen van 19 juni 2017

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/06/2017 pub. 23/06/2017 numac 2017012781 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en verbod van het op de markt brengen van het door PVS SPA geproduceerde brandwerende deken, model CNK 3068-236 met als afmetingen 90 cm x 120 cm type ministerieel besluit prom. 19/06/2017 pub. 17/07/2017 numac 2017012757 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Oudergem type ministerieel besluit prom. 19/06/2017 pub. 07/07/2017 numac 2017012758 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Brussel type ministerieel besluit prom. 19/06/2017 pub. 03/07/2017 numac 2017012773 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan « Terrorisme » van de Gouverneur van de provincie Antwerpen type ministerieel besluit prom. 19/06/2017 pub. 27/06/2017 numac 2017012789 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot overdracht van de concessie voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat van België van de firma Van Oord Belgium NV aan de firma Van Oo type ministerieel besluit prom. 19/06/2017 pub. 26/06/2017 numac 2017012833 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 december 2016 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 19/06/2017 pub. 26/06/2017 numac 2017012785 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van vier coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 19/06/2017 pub. 26/06/2017 numac 2017012756 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Sint-Agatha-Berchem type ministerieel besluit prom. 19/06/2017 pub. 26/06/2017 numac 2017012754 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Anderlecht type ministerieel besluit prom. 19/06/2017 pub. 10/08/2017 numac 2017030935 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor creatie op radio

lijst

type lijst prom. 19/06/2017 pub. 28/06/2017 numac 2017012793 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 februari 2006 tot bepaling van de lijst van de normatieve documenten die de werking van BELAC bepalen en de lijst van de normatieve documenten die de accreditatiecriteria bepalen voor
^