B.S. Index van de afkondigingen van 20 juni 2017

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/06/2017 pub. 10/07/2017 numac 2017020435 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende de overdracht van het personeel van het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers, het Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis, het Nationaal Ge

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/06/2017 pub. 22/06/2017 numac 2017012779 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen bedoeld in artikel 1/1 van de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties in toepassing type ministerieel besluit prom. 20/06/2017 pub. 11/08/2017 numac 2017030947 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers type ministerieel besluit prom. 20/06/2017 pub. 12/07/2017 numac 2017012871 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "K. Heelkunde in het algemeen" van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarde type ministerieel besluit prom. 20/06/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017012927 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 2002 tot vaststelling van de lijst van de ongezonde, hinderlijke of lastige werken of werken die gevoelens van onveiligheid, vrees en onzekerheid oproepen bij de personeelsle type ministerieel besluit prom. 20/06/2017 pub. 29/06/2017 numac 2017020425 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 oktober 2004 houdende vaststelling van de wijze waarop de gegevens ten behoeve van de databank inzake woon-werkverkeer worden opgevraagd

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/06/2017 pub. 07/08/2017 numac 2017030860 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het Cultureelerfgoeddecreet van 24 februari 2017

omzendbrief

type omzendbrief prom. 20/06/2017 pub. 23/06/2017 numac 2017012538 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 660. - Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding 2017

erratum

type erratum prom. 20/06/2017 pub. 05/10/2017 numac 2017013457 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers. - Erratum

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 20/06/2017 pub. 07/07/2017 numac 2017203552 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering betreffende mobiliteitshulpmiddelen type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 20/06/2017 pub. 04/09/2017 numac 2017204354 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot uitvoering van het decreet van 23 januari 2017 ter bevordering van het toerisme met betrekking tot de subsidiëring van toeristische organisaties type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 20/06/2017 pub. 05/09/2017 numac 2017204352 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 7 mei 2009 betreffende het niet-dringend ziekenvervoer type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 20/06/2017 pub. 13/09/2017 numac 2017031200 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot uitvoering van het decreet van 23 januari 2017 ter bevordering van het toerisme met betrekking tot de subsidiëring van toeristische organisaties. - Erratum
^