B.S. Index van de afkondigingen van 21 juni 2017

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/06/2017 pub. 10/07/2017 numac 2017030499 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 2016 houdende aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieer

document

type document prom. 21/06/2017 pub. 10/07/2017 numac 2017030442 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid College van geneesheren voor weesgeneesmiddel Myozyme. - Vervanging van de leden type document prom. 21/06/2017 pub. 10/07/2017 numac 2017030443 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Colleges van geneesheren voor weesgeneesmiddelen ADCETRIS, BOSULIF, ICLUSIG, JAKAVI, NPLATE, TRISENOX en VIDAZA, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Vervanging van de leden
^