B.S. Index van de afkondigingen van 23 juni 2017

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/06/2017 pub. 07/08/2017 numac 2017020531 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 februari 2014 tot benoeming van de leden van Algemene Raad voor het onderwijs voor sociale promotie en van zijn vast secretariaat type ministerieel besluit prom. 23/06/2017 pub. 02/08/2017 numac 2017030887 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van nadere regels voor de voorbereiding voor het hergebruik van gebruikte EEA, de hergebruikscriteria voor tweedehandse EEA en de voorwaarden die vervuld moeten zijn bij het grensoverschrijdend overbrengen van tw

beschikking

type beschikking prom. 23/06/2017 pub. 28/06/2017 numac 2017040339 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid en met betrekking tot de fusie van de wateroperatoren type beschikking prom. 23/06/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017012968 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : 1° de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Turkije tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Ankara op 2 juni 1987, zoals gewijzigd door het Pr type beschikking prom. 23/06/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017012970 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgische Regering en de Macedonische Regering tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en tot het voorkomen van het ontduiken van belast type beschikking prom. 23/06/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017012971 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : 1° de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Staat Qatar tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar h type beschikking prom. 23/06/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017012972 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden, voor Aruba, inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingen, gedaan te Den Haag op 24 april 2014 type beschikking prom. 23/06/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017020459 bron brussels hoofdstedelijk gewest 23 JUNI 2017 - Ordonnantie houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Staten van Guernsey inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 24 april 2014 en te Saint Pete type beschikking prom. 23/06/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017020460 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Caymaneilanden inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te George Town op 24 april 2014 type beschikking prom. 23/06/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017020458 bron brussels hoofdstedelijk gewest 23 JUNI 2017 - Ordonnantie houdende instemming met : 1° de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Oezbekistan tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inko type beschikking prom. 23/06/2017 pub. 13/07/2017 numac 2017012937 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van sommige bepalingen van de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems type beschikking prom. 23/06/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017020463 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de tewerkstellingssteun in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type beschikking prom. 23/06/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017020461 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 22 november 1990 betreffende de organisatie van het openbaar vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type beschikking prom. 23/06/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017012969 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en Bermuda inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 11 april 2013 en te Hamilton op 23 mei 2013 type beschikking prom. 23/06/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017012967 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Jersey inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Londen op 13 maart 2014 type beschikking prom. 23/06/2017 pub. 29/06/2017 numac 2017020437 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 29 juli 2015 tot invoering van een kilometerheffing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor zware voertuigen bedoeld of gebruikt voor het vervoer van goederen over de weg, ter vervanging van het Eurovign type beschikking prom. 23/06/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017012938 bron brussels hoofdstedelijk gewest 23 JUNI 2017 - Ordonnantie houdende instemming met het tweede Protocol, gedaan te Londen op 13 maart 2013, tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en type beschikking prom. 23/06/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017012940 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : 1° de Overeenkomst tussen België en Ierland tot het vermijden van dubbele belasting en van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Brussel op 24 juni 1970, zoals gewijzigd door type beschikking prom. 23/06/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017012939 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : 1° de Overeenkomst van 28 augustus 1978 tussen het Koninkrijk België en de Zwitserse Bondsstaat tot het vermijden van dubbele belasting inzake belasting naar het inkomen en naar het vermogen, zoals gewijzigd door h type beschikking prom. 23/06/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017012941 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : 1° de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Polen tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen type beschikking prom. 23/06/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017012943 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Noorwegen tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting, en met het daar type beschikking prom. 23/06/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017012947 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek ten Oosten van de Uruguay tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en tot het voorkomen van het ontdu type beschikking prom. 23/06/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017012946 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : 1° de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Helleense Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend type beschikking prom. 23/06/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017012945 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : 1° de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Rwanda tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen type beschikking prom. 23/06/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017012944 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : 1° de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Staat Malta tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting, en met het Protocol, ondertekend te Brussel op 28 juni 1 type beschikking prom. 23/06/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017012966 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : 1° de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Mexicaanse Staten tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, onde type beschikking prom. 23/06/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017012942 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : 1° de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Spanje tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan en het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkom type beschikking prom. 23/06/2017 pub. 01/03/2018 numac 2017020462 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de federale Staat tot uitvoering van artikel 306, § 2, van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende het administratief statuut van h
^