B.S. Index van de afkondigingen van 26 juni 2017

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/06/2017 pub. 05/07/2017 numac 2017030434 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de modaliteiten voor de indiening en de behandeling van de aanvragen tot bijkomende indexaanpassingen in het kader van de dienstencheques type ministerieel besluit prom. 26/06/2017 pub. 01/12/2017 numac 2017206160 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 17 en programma 02 van organisatieafdeling 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 26/06/2017 pub. 29/01/2018 numac 2018010016 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2014 tot bepaling van de gereserveerde capaciteiten en gemeenschappelijke capaciteiten in de sector van de hulpverlening aan de jeugd type ministerieel besluit prom. 26/06/2017 pub. 07/08/2017 numac 2017204068 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vervanging van bijlage 30 bij het Waals Toerismewetboek type ministerieel besluit prom. 26/06/2017 pub. 10/07/2017 numac 2017012905 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan Luchthaven van de Gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant type ministerieel besluit prom. 26/06/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017030478 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanstelling van de externe deskundigen van de jury van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen die onder het gezag staan van de minister tot wiens bevoegdheid het Wetensch

decreet

type decreet prom. 26/06/2017 pub. 22/08/2017 numac 2017203992 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 17 juni 2016 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap houdende omzetting in de gezinsbijslagwetgeving van de Ri type decreet prom. 26/06/2017 pub. 05/09/2017 numac 2017204343 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap 26 JUNI 2017 - Decreet houdende de eerste wijziging van het decreet van 15 december 2016 houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017 type decreet prom. 26/06/2017 pub. 05/09/2017 numac 2017204344 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 14 juli 2016 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende het vaststellen van de aanknopingsfactoren to type decreet prom. 26/06/2017 pub. 20/12/2017 numac 2017206200 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de deelneming van nieuwkomers aan het onderwijs type decreet prom. 26/06/2017 pub. 24/08/2017 numac 2017203993 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende maatregelen inzake onderwijs 2017

bijakte

type bijakte prom. 26/06/2017 pub. 09/08/2017 numac 2017030808 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Aanhangsel bij de `Gids naar een betere geestelijke gezondheidszorg door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken'
^