B.S. Index van de afkondigingen van 27 juni 2017

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/06/2017 pub. 12/07/2017 numac 2017030514 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 9 juni 2001 tot vaststelling van tegemoetkomingen aan bedrijven getroffen door het verbod op het verhandelen van verwerkte dierlijke eiwitten type ministerieel besluit prom. 27/06/2017 pub. 02/08/2017 numac 2017020527 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Ambulancier medisch-sanitair vervoer » (code 824125S20V1), gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad
^