B.S. Index van de afkondigingen van 8 augustus 2017

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/08/2017 pub. 11/08/2017 numac 2017030983 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen bedoeld in artikel 1/1 van de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties in toepassing

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/08/2017 pub. 25/09/2017 numac 2017031182 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 maart 2014 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Gemeenschapscommissie van het officieel gesubsidieerd onderwi type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/08/2017 pub. 25/09/2017 numac 2017031183 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 2013 houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep van het vrij confessioneel hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/08/2017 pub. 25/09/2017 numac 2017031184 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 september 2015 tot benoeming van de leden van de raad van beroep voor de leermeesters godsdienst en de leraars godsdienst type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/08/2017 pub. 05/10/2017 numac 2017013349 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 januari 2016 tot aanwijzing van de leden van de Centrale Paritaire Commissie van de Hogere Kunstscholen van het gesubsidieerd o
^